wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2014 rok - "Na sportowo przez cały rok"

Data: 2013-12-06
Autor: Jarosław Gruszka
Treść informacji / streszczenie:
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa, pływania i sportów walki"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2014 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2014 r.
W roku 2013 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 65.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 7.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędOGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa, pływania i sportów walki"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2014 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2014 r.
W roku 2013 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 65.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 7.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędOGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa, pływania i sportów walki"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2014 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2014 r.
W roku 2013 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 65.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 7.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędOGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa, pływania i sportów walki"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2014 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2014 r.
W roku 2013 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 65.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 7.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędOGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa, pływania i sportów walki"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2014 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2014 r.
W roku 2013 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 65.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 7.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędOGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa, pływania i sportów walki"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2014 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2014 r.
W roku 2013 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 65.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 7.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędOGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa, pływania i sportów walki"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2014 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2014 r.
W roku 2013 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 65.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 7.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 11.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błęd

 Załączniki

Załącznik nr: 3
wzór sprawozdania , data ogłoszenia pliku: 2013-12-12

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-12-12
Data udostępnienia informacji 2013-12-12