wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2023-10-24 DECYZJA PPIS.HK.9020.2.8.331.2023 PPIS w Pajęcznie
2023-09-06 Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji SEO.6220.7.2023 Aleksandra Bilska
2023-09-06 Obwieszczenie informacja o wydanym postanowieniu w sparwie NK.6220.3.2022 Aleksandra Bilska
2023-05-16 NK.6220.1.2023 OBWIESZCZENIE - PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3510E NA ODCINKU PAJĘCZNO - NIWISKA Aleksandra Bilska
2023-03-31 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE EKO DESIGNER WNĘTRZ Aleksandra Bilska
2023-03-27 Informacja o planowanym terminie wykonania robót geologicznych na terenie obrębu Niwiska Dolne gmina Pajęczno w termnie 12.04.2023-31.05.2023 Aleksandra Bilska
2023-03-17 NK.6220.2.2021 OWBIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIAIDAOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI Aleksandra Bilska
2023-01-31 NK.6220.3.2022 OBWIESZCZENIE PODANIE DO PULICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ ĄPAJĘCZNOÓ O MOCY ŁACZNEJ DO 95 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GMINIE PAJĘCZNO Aleksandra Bilska
2022-09-26 NK.6220.1.2022 OBWIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ĄPrzebudowie drogi gminnej nr 109174E Niwiska Dolne- Grądy na działce numer ewid. 350 obręb Niwiska DolneÓ. Aleksandra Bilska
2022-09-08 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydanej decyzji sprawa WOOŚ.420.10.2022.PMa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
2022-04-27 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie wniosku - Zwiększenie pojemności składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A gm. Pajęczno (kwatera II), poprzez zmianę układu wjazdu technologicznego oraz poprzez podwyższenie rzędnych składowania na podkwaterach IIa i IIb Aleksandra Bilska
2021-12-02 OBWIESZCZENIE - PODANIE DO PUBLICZEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ Przebudowa istniejącego budynku ubojni i rozbioru mięsa na budynek rozbioru i pakowania mięsa wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego zakładu Mir-Kar, zlokalizowanego w miejscowości Makowiska przy ul. Radomszczańskiej 82, gmina Pajęczno, powiat pajęczański Aleksandra Bilska
2020-07-07 Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2020-03-17 OBWIESZCZENIE Udostępnienie społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Urzad Marszałkowski w Łodzi
2020-01-13 Informacja dotycząca miejsc, terminow i czasie wyznaczonym do odpalania ładunkow materiału wybuchowego w związku z eksploatacja złoża Cementownia Warta S.A. Trebaczew
2019-01-08 INFORMACJA - podanie do publicznej wiadomości Państwowe Gospodarwstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
2018-08-23 OBWIESZCZENIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI - DOTYCZY PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE ZMIANY PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA I PLANU DZIAŁAŃ KROTKOTERMINOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi
2018-03-19 OBWIESZCZENIE OS.6341.46.2017/2018 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
2018-01-02 INFORMACJA O MIEJSCU, TERMINACH I CZASIE WYZNACZONYM DO ODPALANIA ŁADUNKÓW MATERIAŁU WYBUCHOWEGO W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ ZŁOŻA "DZIAŁOSZYN- TRĘBACZEW", "NIWISKA GÓRNE - GRĄDY" ORAZ "PAJĘCZNO-MAKOWISKA I" CEMENTOWNIA WARTA S.A.