wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

Data: Tytuł: Autor:
2023-06-26 PRZEDSIĘWZIĘCIE POLEGAJĄCE NA KONTYNUACJI EKSPLOATACJI ZŁOŻA WAPIENI I MARGLI JURAJSKICH PAJĘCZNO-MAKOWISKA IÓ WNIOSKODAWCA CEMENTOWANIA WARTA S.A. TRĘBACZEW GM. DZIAŁOSZYN Aleksandra Bilska
2023-06-13 NUMER 7/2023 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA KTÓREGO PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Aleksandra Bilska
2023-04-28 NUMER 3/2023 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa drogowego połączenia komunikacyjnego eksploatowanej części wyrobiska Pajęczno- Makowiska z przeznaczonymi do eksploatacji górniczej obszarami po wschodniej stronie drogi powiatowej P3510e Aleksandra Bilska
2023-04-27 NUMER 1/2023 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA DLA KTOREGO PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY ŹRÓDELNEJ, ZAGAJNIKOWEJ I POLNEJ W PAJĘCZNIE Aleksandra Bilska
2023-02-15 Karta informacyjna 1/2023 wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3510E NA ODCINKU PAJĘCZNO-NIWISKA Aleksandra Bilska
2022-11-30 4/2022 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA ROBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAJĘCZNIE - wniosek Gmina Pajęczno Aleksandra Bilska
2022-01-12 KARTA INFORMACYJNA 3/2021 DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ PAJĘCZNO PV I O MOCY ŁĄCZNEJ DO 70 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ GMINA PAJĘCZNO Aleksandra Bilska
2021-06-30 2/2021 karta informacyjna wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na eksploatacji instalacji do produkcji materiału wspomagającego uprawy na działce ewidencyjnej nr 336/17 w Pajęcznie, powiat pajęczański, województwo łódzkie Aleksandra Bilska
2021-06-22 PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJACYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2021 Aleksandra Bilska
2017-01-12 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie