wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Zapytnia ofertowe:

Data: Tytuł: Autor:
2024-04-10 Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 109161E w postaci wprowadzenia ograniczenia tonażu dla przedmiotowej drogi Wiktor Włoczka
2024-04-04 Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 109161 E w postaci wprowadzenia ograniczenia tonażu dla przedmiotowej drogi Wiktor Włoczka
2024-03-27 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie czynności geodezyjnych do rozgraniczenia działka 3940, 3939/2 i 5655 obręb miasto Pajęczno Aleksandra Bilska
2024-03-01 ZAPYTANIE OFERTOWE- Wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości działki położone w obrębie miasto Pajęczno Aleksandra Bilska
2024-03-01 ZAPYTANIE OFERTOWE- Wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości działki położone w obrębie Patrzyków gmina Pajęczno Aleksandra Bilska
2024-01-22 Zapytanie ofertowe na remont cząstkowy dróg Wiktor Włoczka
2024-01-17 Wykonanie pielęgnacji drzew, krzewów i bylin w pasie drogowym dróg gminnych. Wiktor Włoczka
2024-01-15 NK.ZO.271.1.2024 Zapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 98 do pojazdów Agnieszka Płuciennik
2023-06-15 Zapytanie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno w 2023 roku Agnieszka Płuciennik
2023-06-12 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów technicznych budynków, placów zabaw i siłowni napowietrznych na terenie Gminy Pajęczno Agnieszka Płuciennik
2023-02-21 NK.7021.1.ZO.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE - OPRACOWANIE DLA GMINY PAJECZNO ANALIZ RYZYKA DLA PIĘCIU UJĘĆ WODY PITNEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W PAJĘCZNIE ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO Aleksandra Bilska
2023-01-13 NK.ZO.271.1.2023 Zapytanie ofertowe na dostawe (sprzedaż) oteju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów Aleksandra Bilska
2022-06-10 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów technicznych budynków, placów zabaw i siłowni napowietrznych na terenie Gminy Pajęczno Agnieszka Płuciennik
2022-05-23 Zapytanie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno w 2022 roku Agnieszka Płuciennik
2022-01-14 Zapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Pajęcznie oraz do samochodów i sprzętów będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pajęczno 2022 r. Agnieszka Płuciennik
2021-11-24 ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenia usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Pajęczno oraz zapewnienie opieki w schronisku odłowionych bezdomnych zwierząt w roku 2022 wraz hotelowaniem 7 bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Pajęczno w roku 2010 – 2021 aktualnie przebywających w schronisku w Wojtyszkach Aleksandra Bilska
2021-11-22 Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości Sylwia Pułka
2021-07-06 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów technicznych budynków, placów zabaw i siłowni napowietrznych na terenie Gminy Pajęczno Agnieszka Płuciennik
2021-04-21 Zapytanie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno w 2021 roku Agnieszka Płuciennik
2021-03-23 Zapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Pajęcznie oraz do samochodów i sprzętów będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pajęczno 2021 r. Agnieszka Płuciennik
2021-03-04 Zapytanie opertowe w sprawie wykonania opeartu szacunkowego dla działki 530/2 Gajecice Stare - przekazanie w użytkowanie wieczyste
2021-01-07 Zapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Pajęcznie oraz do samochodów i sprzętów będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pajęczno 2021 r. Agnieszka Płuciennik
2020-12-09 Zapytanie ofertowe dotyczące Świadczenia usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Pajęczno oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2021 wraz z bezpańskimi psami odłowionymi z terenu Gminy Pajęczno w roku 2010 – 2020 Żaklina Bociąga
2020-11-20 ZAPYTANIE OFEROWE - Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Pajęczno poprzez zakup czujników do pomiaru jakości powietrza Tomasz Mielczarek
2020-07-15 Zapytanie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno Agnieszka Płuciennik
2020-06-02 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów technicznych budynków placów zabaw i siłowni napowietrznych. Agnieszka Płuciennik
2020-06-02 Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli okresowej w budynkach, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności i przydatności w zakresie instalacyjno - sanitarnym. Agnieszka Płuciennik
2020-05-07 Zapytanie opertowe - wykonanie operatów szacunkowych Aleksandra Bilska
2020-01-09 Zapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Pajęcznie oraz do samochodów i sprzętów będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pajęczno 2020 r. Agnieszka Płuciennik
2019-09-12 Zapytanie ofertowe - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy Pajęczno Aleksandra Bilska
2019-05-21 Zapytanie ofertowe - wykonanie operatów szacunkowych Aleksandra Bilska
2019-05-20 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO W 2019 R Agnieszka Płuciennik
2019-04-05 Zapytanie ofertowe - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno w 2019 roku Agnieszka Płuciennik
2019-02-01 Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu na usługę pn.Świadczenie usług audytu wewnętrznego na rzecz Gminy Pajęczno tj. Urzędu Miejskiego w Pajęcznie w 2019 roku Zuzanna Podlejska
2019-01-14 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. Wiktor Włoczka
2018-12-31 Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych
2018-11-09 Zaptanie ofertowe na rozgraniczenie nieruchomości dz. 4685/2 Pajęczno II Kinga Bernaś
2018-10-17 Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie nierumości dz.4685/2 Pajęczno Kinga Bernaś
2018-10-03 Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie nieruchomości Kinga Bernaś
2018-09-03 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pajęczno ul. Sienkiewicza-Dylów Szlachecki Sylwia Pułka
2018-08-24 ZAPYTANIE OFERTOWE - NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA REMONCIE CZĄSTKOWYM NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH Wiktor Włoczka
2018-08-02 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostarczenie zabawek, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla żłobka w Pajecznie Mariola Trzcina
2018-07-17 Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatów szacunkowych Magdalena Popiel
2018-06-29 Zapytanie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno Kinga Bernaś
2018-05-15 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO W 2018 R. Agnieszka Płuciennik
2018-04-27 Zapytanie ofertowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wybranych fragmentów miasta i gminy Pajęczno Anita Nitecka
2018-04-27 Zapytanie ofertowe na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pajęczno
2018-04-27 Zapytanie ofertowe na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2018
2018-03-30 Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Budowa elektrycznych wewnętrznych linii zasilających do budynków przy ul. Rekreacyjnej i Majorat w Pajęcznie. Sylwia Pułka
2018-03-15 Adaptacja części budynku przy ul. Sienkiewicza 18, 98-330 Pajęczno na potrzeby klubu seniora"-dokumentacja budowlana Sylwia Pułka
2018-03-02 Wykonywanie operatów szacunkowych wzrostu wartości działek położonych na terenie gminy i miasta Pajęczno Tomasz Mielczarek
2018-02-28 Zaproszenie do składania ofert na wykoonanie zadania pn. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy pomocy remontera typu Patcher na terenie miasta i gminy Pajęczno w 2018 r. Wiktor Włoczka
2018-02-22 NK.ZO.271.4.2018 Zapytanie ofertowe - Dostawa- montaż- konfiguracja centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie
2018-02-13 Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych Magdalena Popiel
2017-11-15 ZAPYTANIE OFERTOWE - PI.2600.5.2017 OPRACOWNIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PAJECZNO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIEJSCOWOŚCI WYDRZYNÓW
2017-09-12 Zapytanie ofertowe nr 1 w ramach realizacji projektu "EKo-pracownia " Z przyroda za pan brat" w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Makowiskach Maria Janicka
2017-09-12 Zapytanie ofertowe nr 2 w ramach realizacji projektu "EKo-pracownia " Z przyroda za pan brat" w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Makowiskach Maria Janicka
2017-09-12 Zapytanie ofertowe nr 3 w ramach realizacji projektu "EKo-pracownia " Z przyroda za pan brat" w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Makowiskach Maria Janicka
2017-07-31 Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości celem ustalenia ich wartości rynkowej Magdalena Popiel
2017-07-31 NK.7021-2.21.2017 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LIPINA Sylwia Pułka
2017-07-31 NK.7021-2.20.2017 “Budowa oświetlenia ulicznego Pajęczno ul. Sienkiewicza – Dylów SzlacheckiÓ – dokumentacja budowlana Sylwia Pułka
2017-06-26 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego obiektów w zakresie elektryki Sylwia Pułka
2017-06-26 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego obiektów w zakresie budowlanym Sylwia Pułka
2017-06-07 Zapytanie ofertowe- Budowa altanki w miejscowości Wręczyca w zakresie projektu "Wspólnie dziś - dla pokoleń" Wanda Koperska
2017-06-06 ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI- DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH GM. PAJĘCZNO OBRĘB ŁĘŻCE Jan Marchewka
2017-06-05 ZAPYTANIE OFERTOWE - DOBUDOWA SIECI WOD-KAN W PAJĘCZNIE OŚ. MATUSOWIEC - DOKUMENTACJA BUDOWLANA WANDA KOPERSKA
2017-06-01 ZAPYTANIE OFERTOWE - OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA PAJĘCZNO Wanda Koperska
2017-06-01 ZAPYTANIE OFERTOWE- USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST z TERENU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO
2017-05-16 Zapytanie ofertowe- Wykonanie podziałów geodezyjnych dla działek o numerach ewidencyjnych 879, 906, 1156, 156/3 obręb m. Pajęczno Magdalena Popiel
2017-05-15 Zapytanie ofertowe na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pajecznie, ul. Częstochowska, Kościuszki, Lipowa"- dokumentacja budowlana Wanda Koperska
2017-04-11 Zapytanie ofertowe "Budowa altanki w sołectwie Lipina" Wanda Koperska
2016-11-30 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jankach - Opracowanie załaczników do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu PROW na lata 2014-2020 na operacje typu "gospodarka wodno-ściekowa" Wanda Koperska
2016-10-05 Budowa altanki w sołectwie Dylów Rządowy na terenie gminy Pajęczno Wanda Koperska
2016-06-01 ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW BUDYNKÓW W ROKU 2016 Aleksandra Bilska
2016-02-04 Zapytanie ofertowe pn. Ą Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta PajęcznoÓ Wanda Koperska
2015-12-15 ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJECZNO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Aleksandra Bilska
2015-12-02 Zapytanie ofertowe - ĄWykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Pajęczno i jej jednostek organizacyjnychÓ Aleksandra Bilska
2015-09-28 Zaproszenie do skladania ofert - Budowa budynku zaplecza na stadionie miejskim w Pajęcznie - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wanda Koperska
2015-09-03 Zapytanie ofertowe -PROMOCJA PROJEKTU - BUDOWA I WDROZENIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GMINY PAJĘCZNO WRAZ Z UTWORZENIEM METADANYCH DLA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH Z TEMATU "ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE" Wanda Koperska
2015-08-19 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Koncepcja gospodarki ściekowej dla Gminy i Miasta Pajęczno" -aktualizacja Wanda Koperska
2015-07-31 Zaproszenie do składania ofert dotyczacych zadania pn. Modernizacja budynku OSP w Lipinie Wanda Koperska
2015-07-23 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: AKTUALIZACJA KONCEPCJI I ROZWIAZANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO Wanda Koperska
2015-07-21 Zaproszenie do składania ofert - UTWORZENIE OGRÓDKA DYDAKTYCZNEGO "PAJĄCZEK" PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PAJĘCZNIE WANDA KOPERSKA
2015-07-16 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wymiana sieci wodociagowej w ul. Lesnej w Pajęcznie" - dokumentacja budowlana. Wanda Koperska
2015-06-24 Modernizacja budynku OSP Lipina Wanda Koperska
2015-04-10 Zaproszenie do składania ofert Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu - zagospodarowanie przestrzenne