wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Zamówienia publiczne do 130 000 ZŁ
Zapytnia ofertowe - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2023-12-06 Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach wraz z ogrodzeniem terenu przykościelnego (Ipoł. XIX w.) – remont i przebudowa ogrodzenia.Ó Andrzej Chrzanowski
2023-11-17 Konserwacja i renowacja ołtarza głównego pw. Św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach ks Andrzej Chrzanowski
2023-11-08 ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE GOEDEZYJNEGO ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOSCI DZIAŁEK W GMINIE PAJECZNO MIEJSCOWOŚĆ NOWE GAJĘCICE Aleksandra Bilska
2023-08-21 OPRACOWANIE RAPORTU OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ ĄRozbudowa i Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w PajęcznieÓ zlokalizowanego na działce 336/9 obręb m. Pajeczno, jednostka ewid. 100904_4 Pajeczno- miasto
2023-02-15 Zapytanie ofertowe na remonty cząstkowe dróg gminnych Wiktor Włoczka
2023-02-10 Zapytanie na kompleksową organizację imprezy pn. "Dni Pajęczna 2023" Piotr Mielczarek
2023-01-19 Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Pajęczno. Sylwia Pułka
2022-12-15 Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Pajęczno. Sylwia Pułka
2022-12-15 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pod nazwą "Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Pajęcznie" Burmistrz Pajęczna
2022-11-22 Zakup i montaź wyposażenia sieciowego w ramach programu Cyfrowa Gmina
2022-11-08 Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Pajeczno. Sylwia Pułka
2022-10-06 Obsługa bankowa budżetu Gminy Pajęczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Aneta Wiśniewska
2022-08-31 Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Gajęcice. Sylwia Pułka
2022-05-16 Zapytanie ofertowe dotyczace wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu czynności geodezyjnych mających na celu wznowienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek stanowiących drogę gminną wewnętrzną Wiktor Włoczka
2022-04-27 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie Jolanta Sobera
2022-04-19 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pajęcznie
2022-04-08 Zapytanie ofertowe-OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH OBSZARÓW GMINY PAJĘCZNO
2022-03-29 Zapytanie ofertowe na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sylwia Pułka
2022-03-16 Zapytanie o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości dz. nr ew. 785/2 z dz. nr ew. 783, obręb Nowe Gajęcice Burmistrz Pajęczna
2022-02-04 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Wiktor Włoczka
2022-01-14 Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości połozonej w Nowych Gajęcicach Burmistrz Pajęczna
2022-01-12 Zapytanie na opracowanie mpzp dla części obszaru Miasta Pajęczno przy ul. Targowej Anita Nitecka
2021-09-15 Zapytanie na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Wręczyca
2021-05-05 Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Słowackiego w Pajęcznie Jolanta Sobera
2021-03-11 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pajęcznie im. Juliana Tuwima i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Makowiskach w ramach projektu Nowe kompetencje uczniów w Gminie PajęcznoÓ. Jolanta Sobera
2021-03-09 Realizacja części działan promocyjnych w ramach projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Pajeczno w zakresie dostawy i montażu tablic informacyjnych Jolanta Sobera
2021-02-22 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Wiktor Włoczka
2020-12-08 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Anita Nitecka
2020-12-08 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta i Gminy Pajęczno Anita Nitecka
2020-11-19 Obsługa bankowa budżetu Gminy Pajęczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Aneta Wiśniewska
2020-10-07 Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Kwiatowej w Pajęcznie Jolanta Sobera
2020-09-16 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Remont (modernizacja) drogi gminnej na odcinku Niwiska Dolne Grądy Jolanta Sobera
2020-09-16 Zapytanie ofertowe na dostawe serwera dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pajęcznie
2020-09-14 Przebudowa drogi gminnej ulicy Letniej w Pajęcznie
2020-08-14 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Remont (modernizacja) pobocza drogi gminnej przy ulicy Szkolnej w Makowiskach na długości 600 m. Jolanta Sobera
2020-08-14 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowe drogi gminnej Niwiska Dolne - Grądy Jolanta Sobera
2020-08-13 Zapytanie na wykonanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz dedykowanego zasilania w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie Jolanta Sobera
2020-07-29 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego i układu alarmowania o stanie ujęcia wody w pajęcznie. Jolanta Sobera
2020-07-23 Zapytanie ofertowe na wykonania zadania pn. Remont boiska sportowego w Makowiskach Jolanta Sobera
2020-07-09 Zapytanie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn Budowa chodnika i zjazdów przy ulicy Szkolnej w Makowiskach Jolanta Sobera
2020-06-29 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego dla wybranych fragmentów Miasta i Gminy Pajęczno
2020-06-19 Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Letniej, Kwiatowej i Słowackiego w Pajęcznie
2020-04-01 Zapytanie ofertowe na remont cząstkowy nawierzchnii bitumicznych dróg gminnych Wiktor Włoczka
2019-12-13 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność gminy Pajęczno, położonych na terenie gminy Pajęczno Jolanta Sobera
2019-05-07 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ĄKompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta PajęcznoÓ Jolanta Sobera
2017-06-30 Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste Magdalena Popiel
2017-06-23 Zapytanie ofertowe dotyczące rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 616 w Dylowie Rządowym Kinga Bernaś