wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Data: Tytuł: Autor:
2024-01-30 Petycja w sprawie ustawienia wiaty przystankowej na ulicy Pajęczańskiej w pobliżu posesji nr 4 w kierunku Makowisk Sołtys i Mieszkańcy Sołectwa Nowe Gajęcice
2023-12-18 Petycja z dnia 18-12-2023r. Mieszkańcy Niwisk Górnych
2023-11-17 Petycja - Stowarzyszenie Nad Wartą Niwiska Dolne Stowarzyszenie "Nad Wartą" Niwiska Dolne
2023-09-11 Petycja - cyberbezpieczeństwo Osoba Prawna Szulce - Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu - Adam Szulc
2023-08-28 Petycja w sprawie poszerzenia drogi gminnej na długosci ok. 300 metrów w obrębie Janki - Gajęcice Dokonano anonimizacji
2023-07-25 Petycja w sprawie utworzenia Centrum Opieki Wytchnieniowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie miasta Pajęczno. Niepełnosprawni, Rodzice i Opiekunowie Prawni, mieszkańcy Miasta i Gminy Pajęczno
2023-06-29 Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2022 r.
2022-11-24 Petycja dotycząca miejsc parkingowych przy ul. Kościuszki 68 Mieszkańcy bloku przy ul. Kościuszki 68
2022-11-02 Petycja Szulc-EFEKT sp. z o.o. Szulc-Efekt sp. z o.o.
2022-10-27 Petycja Szulc-Efekt sp. z o o. w sprawie danych przestrzennych Szulc-Efekt sp. z o.o.
2022-08-02 Petycja w sprawie doposażenia o kolejne urządzenia placu zabaw dla dzieci. Rada Osiedla Źródelna
2022-08-01 Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy dokonano anonimizacji
2022-07-04 Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie odpadów EPS Szulc-Efekt sp. z o.o.
2022-06-30 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021r.
2022-04-04 Petycja mieszkańców Wsi Dylów Szlachecki w sprawie remontu drogi pomiedzy Dylowem Rządowym a Dylowem Szlacheckim Mieszkańcy Dylowa Szlacheckiego
2022-03-01 Petycja w sprawie zmian w programie ochrony powietrza Patrycja Rosiek, Biuro Cechu Zdunów Polskich
2022-02-14 Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza Piotr Batura - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece
2021-12-21 Petycja w sprawie zwołania nadzyczajnych posiedzeń Rady Miejskiej Fundacja im. Nikoli Tesli
2021-07-20 Petycja mieszkańców w sprawie remontu ulicy Ogrodowej w Pajęcznie mieszkańcy ul. Ogrodowej
2021-06-30 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.
2021-06-14 Petycja w sprawie powiększenia placu zabaw na Osiedlu Źródelna Dokonano anonimizacji
2021-06-14 Petycja w spawie zwiększenia bezpieczeństwa na placu zabaw oraz innych miejscach na Osiedlu Źródelna Dokonano anonimizacji
2021-04-23 Petycja Dokonano anonimizacji
2021-04-22 Petycja Sołectwo Tuszyn - Reprezentant Sołectwa Alicja Słok
2021-04-15 Wniosek w sprawie zwiększenia kwoty zniżki/ulgi za posiadanie przydomowego kompostownika Sołtys Sołectwa Dylów Szlachecki
2021-04-12 Wniosek Mieszkańca miasta Pajęczno Mieszkaniec miasta Pajęczno
2021-03-17 Petycja Mieszkańców miasta Pajęczna dotycząca naprawy ulicy Armii Krajowej Mieszkańcy ul. Armii Krajowej w Pajęcznie
2021-02-23 Petycja o opinię w/s przeprowadzenia Referendum Ludowego Teresa Garland
2021-02-08 Petycja dot. witaminy D Krzysztof Kukliński
2021-01-21 Petycja dot. wprowadzenia gminnego programu dopłat do wymiany pieców/kotłów na ekologiczne Kamila Krzak - Sojda - Sołtys Sołectwa Dylów Szlachecki
2021-01-21 Petycja dot. wprowadzenia bezpłatnego czipowania psów Kamila Krzak - Sojda - Sołtys Sołectwa Dylów Szlachecki
2021-01-05 petycja dot. "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!" Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
2021-01-04 Petycja dot. wyrażenia sprzeciwu Rady Miejskiej wobec zmian w budżecie Gminy Pajęczno na rok 2021 i wyrażenia sprzeciwu wobec uchwalenia w niej środków finansowych na opłacenie nowego stanowiska w gminie, tj. pensji dla zastępcy burmistrza Pajęczna Sołtys Sołectwa Dylów Szlachecki
2021-01-04 Petycja dot. wyrażenia sprzeciwu Rady Miejskiej wobec zmian w budżecie Gminy Pajęczno na rok 2021 i wyrażenia sprzeciwu wobec uchwalenia w niej środków finansowych na opłacenie nowego stanowiska w gminie, tj. pensji dla zastępcy burmistrza Pajęczna Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylów Szlachecki "Nasza Wieś Szlachecka"
2020-12-21 Petycja w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską w Pajęcznie uchwały " W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" Teresa Garland
2020-12-15 Petycja w sprawie uznania za niedopuszczalne jakiekolwiek działania władz miedzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczjaące społecznie mieszkańców miasta i gminy Pajęczno (dot. masowych szczepień na chorobę COVID-19) Piotr Sterkowski
2020-09-01 Petycja dotycząca zapewnienia połęczenia komunikacyjnego mieszkańcom Patrzyków - Pasieki Mieszkańcy Patrzyków Pasieki
2020-08-11 Petycja z dnia 11-08-2020r. Podmiot Wnoszący Petycję
2020-08-03 Petycja dot. sprzeciwu przeciwko wydaniu decyzji środowiskowej oraz uzgodnień dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzonych na wniosek spółki EKO-REGION Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylów Szlachecki ,,Nasza Wieś Szlachecka"
2020-07-29 Petycja dotycząca sprzeciwu Zwiększenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A Sołectwo Dylów A i Tuszyn
2020-07-27 Petycja dotycząca sprzeciwu do powiększenia i podniesienia wysypiska odpadów w miejscowości Dylów A Mieszkańcy Gminy i Miasta Pajęczno oraz Stowarzyszenie "Nasza Wieś Szlachecka"
2020-07-21 Petycja dotycząca sprzeciwu podniesienia wysypiska odpadów w miejscowości Dylów A Stowarzyszenie Nasza Wieś Szlachecka
2020-06-30 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w 2019r.
2020-04-03 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") Renata Sutor
2020-04-03 Petycja "Stop zagrożeniem zdrowia i życia" Koalicja Polska Wolna od 5G
2020-03-23 Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia Koalicja Polska Wolna od 5G
2020-01-22 Petycja o utworzenie nowego Sołectwa Tuszyn, Gmina Pajęczno Mieszkańcy Wsi Tuszyn Gmina Pajęczno
2020-01-13 Petycja w sprawie zamiany mieszkania komunalnego Mieszkanka Pajęczna
2019-12-19 Petycja mieszkańców ul.Mickiewicza w sprawie zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych i autobusów oraz zniesienia zakazu parkowania Mieszkańcy ul. Mickiewicza w Pajęcznie
2019-12-13 Petycja mieszkańców Osiedla nr 1 w sprawie ustawienia znaków ograniczających tonaż do 5 ton na osiedlu Matusowiec Mieszkańcy Osiedla nr 1 w Pajęcznie - Matusowiec
2019-12-03 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Renata Sutor
2019-08-08 petycja w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z dnia 28.06.2019 r oraz zmniejszenie stawki za gospodarowanie odpadów Sołectwo Dylów Szlachecki i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylów Szlachecki "Nasza Wieś Szlachecka" Mieszkańcy Miasta i Gminy Pajęczno
2019-07-18 petycja dot. montażu progów zwalniających na ul. Rekreacyjnej 5 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rekreacyjnej 5
2019-07-11 protest przeciwko podwyżce opłat za wywóz śmieci Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 1 w Pajęcznie
2019-07-11 petycja/protest dot. podwyżki opłat za wywóz śmieci Rada Sołecka Osiedla Nr 1 w Pajęcznie
2019-07-04 petycja w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunlanymi w Gminie Pajęczno Sołectwo Dylów A - Tuszyn
2019-06-28 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2018r.
2019-06-07 Petycja z dnia 7 czerwca 2019 r.
2019-06-05 petycja w sprawie remontu drogi gminnej w Tuszynie Sołectwo Dylów A - Tuszyn
2019-03-04 petycja dot. obniżenia stopy procentowej kwoty podatku od sprzedaży nieruchomości rolnych Sołectwo Dylów Rządowy
2019-02-12 Petycja Mieszkańców osiedla Matusowiec I i Matusowiec II z dnia 24.01.2019 r. Mieszkańcy Osiedla Matusowiec w Pajęcznie
2018-06-30 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2017
2018-04-19 Inicjatwa - Walczymy ze smogiem - Zmienajmy Gminy na Lepsze
2017-11-22 Inicjatywa - Dbajmy o poprawę efektywności energetycznej - Zmieniajmy Gminy na lepsze! Podmiot Wnoszący Petycję
2017-11-22 Inicjatywa - Dbajmy o poprawę efektywności energetycznej - Zmieniajmy Gminy na lepsze! Podmiot Wnoszący Petycję
2017-09-06 Petycja w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego do wysokości 6 000 zł
2017-09-04 Petycja z dnia 4.09.2017 r.
2017-07-10 Petycja z dnia 10 lipca 2017 r.