wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Taryfy za dostarczną wodę i odprowadzane ścieki:

Data: Tytuł: Autor:
2023-04-19 OGŁOSZENIE CENY ZA WODE I ŚCIEKI NA OKRES OD DNIA 19.04.2023-18.03.2024 Aleksandra Bilska
2023-04-11 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 marca 2023 r. znak PO.RZT.70.112.2022/D/PH Aleksandra Bilska
2022-08-08 Ceny za wode i ścieki na okres od dnia 07.08.2022 r. do dnia 06.08.2023 r. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego
2021-10-20 Regulamin dostarczania wody i odprwadzania ściekow na obszarze gminy i miasta Pajęczno - uchwała Rady Miejskiej z 14.09.2021 nr 250/XXVII/21 Aleksandra Bilska
2021-08-06 OGŁOSZENIE Taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 07.08.2021 06.08.2022 DYREKTOR MZK PAJĘCZNO
2021-07-30 Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 05 lipca 2021 r. wydał decyzję w sprawie PO.RZT.70.259.2021/D/MB syg. akt:PO.RZT.70.259.2021 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściaków na terenie Gminy Pajęczno na okres 3 lat. Państwowe Gospodarstwo Wodne Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
2020-06-23 TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI NA OKRES OD DNIA 17 LIPCA 2020 R. DO DNIA 16 LIPCA 2021 R. MZK PAJĘCZNO
2019-07-11 Ogłoszenie - Ceny za wodę i scieki na okres 17.07.2019 do 16.07.2020 Dyrektor MZK Pajęczno
2018-10-18 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy i miasta Pajęczno Aleksandra Bilska
2018-07-17 Obowiązujace taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków na okres 17.07.2018-16.07.2019 Aleksandra Bilska
2018-07-09 Decyzja w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow na terenie Gminy Pajęczno Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
2018-07-09 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujaca na terenie gminy Pajęczno oraz innych gmin na podstawie umow na okres 3 lat opracowana przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie