wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
386/XLIV/23 2023-06-22 Uchwała zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym TAK Uchwalony obowiązujący
385/XLIV/23 2023-06-22 Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
383/XLIV/23 2023-06-22 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2023r. TAK Uchwalony obowiązujący
379/XLIII/23 2023-04-27 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników TAK Uchwalony obowiązujący
378/XLIII/23 2023-04-27 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych TAK Uchwalony obowiązujący
342/XXXVII/22 2022-11-29 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
328/XXXV/22 2022-09-27 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów miasta i gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
327/XXXV/22 2022-09-27 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pajęczno, obręb Wręczyca TAK Uchwalony obowiązujący
291/XXXII/22 2022-03-22 Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego TAK Uchwalony obowiązujący
288/XXXII/22 2022-03-22 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obszaru miasta i gminy Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
267/XXIX/21 2021-12-03 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
275/XXIX/21 2021-11-30 Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony obowiązujący
274/XXIX/21 2021-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
263/XXVIII/21 2021-10-28 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
257/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia