wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
342/XXXVII/22 2022-11-29 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
328/XXXV/22 2022-09-27 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów miasta i gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
327/XXXV/22 2022-09-27 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pajęczno, obręb Wręczyca TAK Uchwalony obowiązujący
291/XXXII/22 2022-03-22 Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego TAK Uchwalony obowiązujący
288/XXXII/22 2022-03-22 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obszaru miasta i gminy Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
267/XXIX/21 2021-12-03 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
275/XXIX/21 2021-11-30 Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony obowiązujący
274/XXIX/21 2021-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
263/XXVIII/21 2021-10-28 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
257/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
253/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
252/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
251/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty TAK Nieobowiązujący (uchylony)
250/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy i miasta Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
249/XXVI/21 2021-06-24 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia