wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacja szczegółowa o wybranej osobie

Imię i nazwisko: Małgorzata Elżbieta Popiel
Nazwa stanowiska: Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie
Od kiedy pełni funkcję: 2004-09-01
Poziom wykształcenia: brak danych

Informacje Dodatkowe:

Zgodnie z art. 24 ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r poz. 1372 z późn. zm.), analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

    OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE: MAŁGORZATA ELŻBIETA POPIEL

Rok (Malejąco)
Metadane oświadczenia 
2009
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2010-04-30
Faktyczna data złożenia: 2010-04-30
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
2008
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2009-04-30
Faktyczna data złożenia: 2009-11-26
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
2008
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2009-04-30
Faktyczna data złożenia: 2009-04-30
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
2007
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2008-04-30
Faktyczna data złożenia: 2008-04-29
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
2006
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Kierownik Publicznego Przedszkola Nr 1
Termin składania oświadczenia: 2007-04-30
Faktyczna data złożenia: 2007-04-25
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
2005
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1
Termin składania oświadczenia: 2006-04-30
Faktyczna data złożenia: 2006-04-19
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
2004
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia:
Termin składania oświadczenia: 2005-04-30
Faktyczna data złożenia: 2005-04-15
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
2003
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2004-09-30
Faktyczna data złożenia: 2004-09-28
Załączniki: Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-10-14
Data udostępnienia informacji 2004-10-14