wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacja szczegółowa o wybranej osobie

Imię i nazwisko: Jarosław Wojciech Gruszka
Nazwa stanowiska: Dyrektor
Od kiedy pełni funkcję: 2021-03-01
Poziom wykształcenia: Wyższe

Informacje Dodatkowe:

Zgodnie z art. 24 ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r poz. 1372 z późn. zm.), analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

    OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE: JAROSŁAW WOJCIECH GRUSZKA

Rok (Malejąco)
Metadane oświadczenia 
2021
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia:
Termin składania oświadczenia: 2022-04-30
Faktyczna data złożenia: 2022-04-28
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2022-05-27
2020
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia: 2021-04-30
Faktyczna data złożenia: 2021-03-30
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2021-04-14
Załącznik 2, data ogłoszenia pliku: 2021-09-27
2020
Typ oświadczenia: Oświadczenia o stanie majątkowym
Kategoria osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia: Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Pełniona funkcja w czasie składania oświadczenia: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pajęcznie
Termin składania oświadczenia:
Faktyczna data złożenia: 2021-03-26
Załączniki: Załącznik 1, data ogłoszenia pliku: 2021-04-14
Załącznik 2, data ogłoszenia pliku: 2021-09-27

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Bociąga
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-03-30
Data udostępnienia informacji 2021-04-14