wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
618/23 2023-11-30 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2023r. NIE Uchwalony obowiązujący
615/23 2023-11-21 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Pajęczno na lata 2022 - 2030 NIE Uchwalony obowiązujący
613/23 2023-11-20 Zarządzenie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pajęczno na NIE Uchwalony obowiązujący
612/23 2023-11-15 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2023r. NIE Uchwalony obowiązujący
611/23 2023-11-15 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego NIE Uchwalony obowiązujący
610/23 2023-11-13 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie praca społecznie NIE Uchwalony obowiązujący
609/23 2023-11-10 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2023r. NIE Uchwalony obowiązujący
608/23 2023-11-10 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia NIE Uchwalony obowiązujący
607/23 2023-11-09 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach FELD 08.07 Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia NIE Uchwalony obowiązujący
606/23 2023-11-09 Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na NIE Uchwalony obowiązujący
605/23 2023-11-09 Zarządzenie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pajęczno na 2024 rok NIE Uchwalony obowiązujący
604/23 2023-11-06 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2023r. NIE Uchwalony obowiązujący
603A/23 2023-11-02 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia NIE Uchwalony obowiązujący
602/23 2023-10-25 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2023r. NIE Uchwalony obowiązujący
600/23 2023-10-11 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zespole ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia