wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Urząd Miejski w Pajęcznie - Inne opracowania i publikacje

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2023-11-17 OBWIESZCZENIE Burmistrza Pajęczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pajęczno przy ul. Targowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2023-10-10 Pliki GML- uchwały poczatkowe
2023-09-21 Zbiory APP
2023-07-26 Informacja o osiagnietych poziomach recyklingu w odpadach komunalnych dla Gminy Pajęczno Aleksandra Bilska
2023-04-19 EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA, OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO Aleksandra Bilska
2022-10-04 Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu o postępowania z odpadami EPS (styropianu) ikonografika zamieszczono w związku z petycją z dnia 05 lipca 2022 r. Aleksandra Bilska
2022-09-29 OBWIESZCZENIE Burmistrza Pajęczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranychi obszarów Gminy Pajęczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Tomasz Koperski
2022-06-27 EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA, OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY PAJĘCNO Aleksandra Bilska
2022-05-19 OBWIESZCZENIE Burmistrza Pajęczna wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pajęczno, obręb Wręczyca, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Sylwia Pułka
2022-04-22 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów miasta i gminy Pajęczno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Sylwia Pułka
2021-04-28 Analiza systemu gospodarki odpadami za rok 2020
2020-11-27 Analizy systemu gospodarki odpadami Gmina Pajęczno Aleksandra Bilska
2019-12-06 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PAJĘCZNA O DRUGIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PAJĘCZNO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIEJSCOWOŚCI WYDRZYNÓW WRAZ ZE SPORZĄDZONĄ DLA JEGO POTRZEB PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Burmistrz Pajęczna
2019-11-29 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PAJĘCZNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pajęczno dla części obszaru miejscowości Wydrzynów wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko
2019-09-17 Wyłożenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego
2019-09-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pajęczno dla części obszaru miescowości Wydrzynów wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko Burmistrz Pajęczna
Uwaga! Poniższe dokumenty nie stanowią wypisów ani wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr 102/XI/2003 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno. Urząd Miejski
Uchwała Nr 212/XXVI/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pajęczna. Urząd Miejski
Uchwała Nr 52/VI/2019 w sprawie zmiany studium. Urząd Miejski