wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
353/XXXVIII/22 2022-12-22 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony oczekujący
292/XXXII/22 2022-03-22 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty NIE Uchwalony obowiązujący
275/XXIX/21 2021-11-30 Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony obowiązujący
274/XXIX/21 2021-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
263/XXVIII/21 2021-10-28 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
253/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
252/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
251/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty TAK Nieobowiązujący (uchylony)
195/XXI/20 2020-12-11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości TAK Nieobowiązujący (uchylony)
161/XX/20 2020-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Nieobowiązujący (uchylony)
146/XVIII/20 2020-09-29 Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
93/XII/19 2019-11-28 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Nieobowiązujący (uchylony)
64/VIII/19 2019-06-28 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty NIE Nieobowiązujący (uchylony)
15/II/18 2018-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Nieobowiązujący (uchylony)
302/XXXI/18 2018-06-29 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia