wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
418/XLVIII/23 2023-11-29 Uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2024 rok NIE Uchwalony obowiązujący
408/XLVII/23 2023-10-24 Uchwaa w sprawie podatku od nieruchomości NIE Uchwalony obowiązujący
353/XXXVIII/22 2022-12-22 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Nieobowiązujący (uchylony)
292/XXXII/22 2022-03-22 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty NIE Uchwalony obowiązujący
275/XXIX/21 2021-11-30 Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony obowiązujący
274/XXIX/21 2021-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
263/XXVIII/21 2021-10-28 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
253/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
252/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
251/XXVII/21 2021-09-14 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty TAK Nieobowiązujący (uchylony)
195/XXI/20 2020-12-11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości TAK Nieobowiązujący (uchylony)
161/XX/20 2020-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Nieobowiązujący (uchylony)
146/XVIII/20 2020-09-29 Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
93/XII/19 2019-11-28 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Nieobowiązujący (uchylony)
64/VIII/19 2019-06-28 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty NIE Nieobowiązujący (uchylony)
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia