wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
299/XXXII/22 2022-03-22 Uchwała w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach NIE Uchwalony obowiązujący
421/22 2022-03-16 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie" NIE Uchwalony obowiązujący
135/19 2019-10-22 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru Burmistrza Pajęczna na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwai NIE Uchwalony obowiązujący
84/19 2019-07-04 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego NIE Uchwalony obowiązujący
177/16 2016-12-05 Zarządzenie w sprawie wprowdzenia polityki bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy i Miasta Pajęczno oraz przyjęcia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym NIE Uchwalony obowiązujący
120/15 2015-12-31 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Pajęczno NIE Uchwalony obowiązujący
85/11 2011-12-12 Zarządzenie w sprawie: wykonania aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" NIE Uchwalony obowiązujący