wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II

Nasza społeczność

W naszej szkole uczą się z obwodu określonego w Uchwale Rady Miasta Łęczna Nr XI/59/99 z dnia 10.03.1999r. z późniejszymi zmianami, oraz spoza obwodu, jeżeli uzyskają zgodę dyrektora na przyjęcie do szkoły.

W roku szkolnym 2004/2005 do szkoły uczęszcza 942 uczniów. W klasach pierwszego etapu kształcenia uczy się 398 uczniów, a w klasach drugiego etapu kształcenia - 544. Oferta naszej placówki odpowiada rodzicom, którzy powierzyli nam swoje pociechy - do szkoły uczęszcza 55 uczniów spoza obwodu.

Ilość uczniów w poszczególnych pionach kształtuje się następująco:
klasy I - 122
klasy II - 135
klasy III - 142
klasy IV - 166
klasy V - 165
klasy VI - 211

Uczniowie mający trudności w nauce mogą korzystać z dodatkowych zajęć wspierających ich rozwój. Oferta zajęć pozalekcyjnych obejmuje także koła zainteresowań i przedmiotowe.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w następujących kołach:
•filmowym,
•literacko - ortograficznym,
•polonistycznym,
•redakcyjnym,
•języka angielskiego,
•historycznym,
•matematycznym,
•przyrodniczo - ekologicznym,
•wokalnym,
•piosenki turystycznej,
•komputerowym,
•fotograficznym,
•turystycznym,
•plastycznym,
•dziennikarskim,
•sportowych.