wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Małgorzata Gomółka Kierownik obiektów sportowych (HALA)
Bożena Grzesiuk Wicedyrektor Szkoły (V-DYR1)
Elżbieta Kucharczyk Dyrektor Szkoły (DYR)
Ewa Dorota Nieściur Wicedyrektor Szkoły (V-DYR2)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Eugenia Wiesława Choma specjalista d/s kadr (KADRY)
Małgorzata Gomółka Kierownik obiektów sportowych (HALA)
Bożena Grzesiuk Wicedyrektor Szkoły (V-DYR1)
Elżbieta Kucharczyk Dyrektor Szkoły (DYR)
Ewa Dorota Nieściur Wicedyrektor Szkoły (V-DYR2)
Irena Skibińska Główny księgowy (GŁKS)
Jolanta Teresa Zuber specjalista d/s płac i finansów (PŁACE)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Eugenia Wiesława Choma specjalista d/s kadr (KADRY)Specjalista d/s kadr
Małgorzata Gomółka Kierownik obiektów sportowych (HALA)Kierownik obiektów sportowych
Bożena Grzesiuk Wicedyrektor Szkoły (V-DYR1)Wicedyrektor Szkoły
Elżbieta Kucharczyk Dyrektor Szkoły (DYR)Dyrektor Szkoły
Ewa Dorota Nieściur Wicedyrektor Szkoły (V-DYR2)Wicedyrektor Szkoły
Irena Skibińska Główny księgowy (GŁKS)Główny księgowy
Jolanta Teresa Zuber specjalista d/s płac i finansów (PŁACE)Specjalista d/s płac i finansów
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych