wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II

Opłaty

Nauka w szkole jest bezpłatna dla wszystkich uczniów. Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez inne placówki edukacyjne (w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły) prowadzone są na zasadzie odpłatności.

Obiady na stołówce szkolnej:
1. uczniowie - 1.80 zł/obiad
2. nauczyciele, pracownicy - 3.60 zł/obiad