wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Więcej o nas

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej została utworzona 1 października 1981r.
Przy szkole podstawowej funkcjonuje Oddział Przedszkolny utworzony 1 września 2014r.


Bazę dydaktyczną szkoły tworzą:

 

1. Budynek szkolny z halą sportową, pływalnią krytą, kuchnią i stołówką, przyszkolnymi obiektami sportowymi, placem zabaw i ogrodami szkolnymi przy ul. Szkolnej 53.

 

Do pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i korekcyjno-kompensacyjnej szkoła wykorzystuje:
   1) Bibliotekę z czytelnią i szkolnym centrum multimedialnym.
   2) 3 pracownie informatyczne:
       a) 15 stanowiskową w sali 115
       b) dwie pracownie 15 stanowiskowe w salach 201,209
   3) 2 laboratoria językowe.
   4) 28 klasopracowni i pracowni przedmiotowych.
   5) Gabinety pedagoga i psychologa szkolnego.
   6) Gabinet stomatologiczny.
   7) Gabinet pielęgniarskiej opieki medycznej
   8) Przyszkolne obiekty sportowe (boisko do piłki nożnej, siłownia, boisko do piłki plażowej, bieżnia, boisko wielofunkcyjne).
   9) Szkolny plac zabaw.
  10) Ogród szkolny.
  11) Pływalnię krytą.
  12) Salę gimnastyczną.
  13) Świetlicę szkolną.

 

2. Budynek szkolny przy ul. Staszica 17 z ogrodem szkolnym.

          Do pracy z dziećmi z klas III Szkoły Podstawowej nr 2 wykorzystujemy:
               1) 4 klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej.
               2) Bibliotekę z centrum multimedialnym.
               3) Świetlicę szkolną.
               4) Salę gimnastyczną.
               5) Gabinet logopedyczny.
               6) Gabinet do zajęć wyrównawczych i reedukacyjnych.
               7) Ogród szkolny.

                8) Dwie sale przeznaczone na zajęcia oddziału przedszkolnego.