wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Artur Radko Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (DYR)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Artur Radko Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (DYR)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Artur Radko Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (DYR)Dyrektor
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych