wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 2

Więcej o nas

- Przedszkole usytuowane jest w samym sercu osiedla Samsonowicza przy ul. Staszica 19.
Teren przedszkolny ogrodzony, zadrzewiony z bezpiecznym placem zabaw dla dzieci.
- Proponujemy szeroką ofertę zajęć dodatkowych tj. nauka języka obcego, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na szkolnej pływalni oraz zajęcia logopedyczne.
- Realizujemy własne programy autorskie tj. " Edukacja regionalna w przedszkolu", " program edukacji prozdrowotnej", " Edukacja ekologiczna", "Program wstępnej adaptacji dziecka 3 letniego".
- Dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków kierując szczególną uwagę na aktywność twórczą pozwalającą dziecku na samodzielne poszukiwanie i współdziałanie z innymi. W związku z tym wdrażane są metody aktywizujące opracowane przez wybitnych pedagogów m.in. koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta i jego techniki pracy tj. swobodny tekst, swobodna ekspresja artystyczna, gazetka grupowa, korespondencja międzyprzedszkolna, doświadczenia poszukujące, fiszki wspomagające.
- Dysponujemy pracownią plastyczna dla dzieci oraz salka gimnastyczną.
- redagujemy własna gazetkę przedszkolną dla rodziców i dzieci.
- Aktywnie współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji, tj.
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta
Liga Ochrony Przyrody
Centrum Kultury w Łęcznej
- W sierpniu każdego roku organizujemy spotkania dla dzieci najmłodszych i ich rodziców w celu skrócenia i złagodzenia okresu adaptacyjnego. W czasie tych spotkań prowadzimy zabawy i zajęcia w sali i na powietrzu.
- Od 2003 r należymy do Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
- Od 2004 r weszliśmy w skład Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
- W 2005 r otrzymaliśmy dotacje z Gminnego I Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na realizacje programu " Zielony Przedszkolak".
- Jesteśmy organizatorami corocznego Powiatowego Festiwalu piosenki Przedszkolnej.
- jesteśmy kadrą wykw- Przedszkole usytuowane jest w samym sercu osiedla Samsonowicza przy ul. Staszica 19.
Teren przedszkolny ogrodzony, zadrzewiony z bezpiecznym placem zabaw dla dzieci.
- Proponujemy szeroką ofertę zajęć dodatkowych tj. nauka języka obcego, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na szkolnej pływalni oraz zajęcia logopedyczne.
- Realizujemy własne programy autorskie tj. " Edukacja regionalna w przedszkolu", " program edukacji prozdrowotnej", " Edukacja ekologiczna", "Program wstępnej adaptacji dziecka 3 letniego".
- Dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków kierując szczególną uwagę na aktywność twórczą pozwalającą dziecku na samodzielne poszukiwanie i współdziałanie z innymi. W związku z tym wdrażane są metody aktywizujące opracowane przez wybitnych pedagogów m.in. koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta i jego techniki pracy tj. swobodny tekst, swobodna ekspresja artystyczna, gazetka grupowa, korespondencja międzyprzedszkolna, doświadczenia poszukujące, fiszki wspomagające.
- Dysponujemy pracownią plastyczna dla dzieci oraz salka gimnastyczną.
- redagujemy własna gazetkę przedszkolną dla rodziców i dzieci.
- Aktywnie współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji, tj.
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta
Liga Ochrony Przyrody
Centrum Kultury w Łęcznej
- W sierpniu każdego roku organizujemy spotkania dla dzieci najmłodszych i ich rodziców w celu skrócenia i złagodzenia okresu adaptacyjnego. W czasie tych spotkań prowadzimy zabawy i zajęcia w sali i na powietrzu.
- Od 2003 r należymy do Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
- Od 2004 r weszliśmy w skład Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
- W 2005 r otrzymaliśmy dotacje z Gminnego I Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na realizacje programu " Zielony Przedszkolak".
- Jesteśmy organizatorami corocznego Powiatowego Festiwalu piosenki Przedszkolnej.
- jesteśmy kadrą wykw- Przedszkole usytuowane jest w samym sercu osiedla Samsonowicza przy ul. Staszica 19.
Teren przedszkolny ogrodzony, zadrzewiony z bezpiecznym placem zabaw dla dzieci.
- Proponujemy szeroką ofertę zajęć dodatkowych tj. nauka języka obcego, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na szkolnej pływalni oraz zajęcia logopedyczne.
- Realizujemy własne programy autorskie tj. " Edukacja regionalna w przedszkolu", " program edukacji prozdrowotnej", " Edukacja ekologiczna", "Program wstępnej adaptacji dziecka 3 letniego".
- Dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków kierując szczególną uwagę na aktywność twórczą pozwalającą dziecku na samodzielne poszukiwanie i współdziałanie z innymi. W związku z tym wdrażane są metody aktywizujące opracowane przez wybitnych pedagogów m.in. koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta i jego techniki pracy tj. swobodny tekst, swobodna ekspresja artystyczna, gazetka grupowa, korespondencja międzyprzedszkolna, doświadczenia poszukujące, fiszki wspomagające.
- Dysponujemy pracownią plastyczna dla dzieci oraz salka gimnastyczną.
- redagujemy własna gazetkę przedszkolną dla rodziców i dzieci.
- Aktywnie współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji, tj.
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta
Liga Ochrony Przyrody
Centrum Kultury w Łęcznej
- W sierpniu każdego roku organizujemy spotkania dla dzieci najmłodszych i ich rodziców w celu skrócenia i złagodzenia okresu adaptacyjnego. W czasie tych spotkań prowadzimy zabawy i zajęcia w sali i na powietrzu.
- Od 2003 r należymy do Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
- Od 2004 r weszliśmy w skład Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
- W 2005 r otrzymaliśmy dotacje z Gminnego I Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na realizacje programu " Zielony Przedszkolak".
- Jesteśmy organizatorami corocznego Powiatowego Festiwalu piosenki Przedszkolnej.
- jesteśmy kadrą wykw