wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Publiczne Nr 2

Dni i godziny pracy jednostki:

Przedszkole Publiczne Nr 2 -
Poniedziałek - piątek: 6.00 - 17.00; sobota - dyżur

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 Od godz. 6.00 do 17.00 - od poniedziałku do piątku, w soboty dyżur Dyrektor przyjmuje codziennie od godz. 9.00 do 14.00