wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Więcej o nas

* ŚRODOWISKOWY, czyli zlokalizowany i ograniczony swoim działaniem do terenu danej społeczności, dbający o włączenie się osoby w życie danej społeczności w oparciu o ludzi, którzy społeczność tą tworzą;

* DOM, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe przyjąć, dające wsparcie;

* SAMOPOMOCY, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocowych oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętność samopomocy.
"Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa..."
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Dz. U. 94.111.535


Status Środowiskowego Domu Samopomocy:

·jest on przewidziany do tworzenia w ramach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.;
·pełna realizacja sieci Środowiskowych Domów Samopomocy nastąpi w ciągu dziesięciu lat;
·wyznacza to również możliwość tworzenia dziesięcioletnich programów odbudowy lokalnych form pomocy dla samopomocy;
·zgodnie z duchem ustawy, administracja rządowa i samorządowa nie ma monopolu na tworzenie Środowiskowych Domów Samopomocy oraz powinna zgodnie z art.. 1 ustawy umożliwić ich tworzenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w ustawie;
·Plan ten jest szansą tworzenia innowacyjnych programów integracji środowiskowej;
·zagrożeniem dla Środowiskowych Domów Samopomocy jest ich zinstytucjonalizowanie, formalizacja i ujednolicenie modelu ich prowadzenia.


Misja Środowiskowego Domu Samopomocy

Dokonuje się poprzez przywracanie umiejętności, konkretnej osobie, samodzielnego radzenia sobie w życiu jak również wspieranie i animowanie grup samopomocowych, prowadzonych często przez organizacje pozarządowe w danym środowisku lokalnym.
Środowiskowy Dom Samopomocy zmierza do integracji osoby w społeczności lokalnej na trzech płaszczyznach, wzajemnie się warunkujących. Płaszczyzny integracji to:
·integracja psychiczna - wewn* ŚRODOWISKOWY, czyli zlokalizowany i ograniczony swoim działaniem do terenu danej społeczności, dbający o włączenie się osoby w życie danej społeczności w oparciu o ludzi, którzy społeczność tą tworzą;

* DOM, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe przyjąć, dające wsparcie;

* SAMOPOMOCY, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocowych oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętność samopomocy.
"Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa..."
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Dz. U. 94.111.535


Status Środowiskowego Domu Samopomocy:

·jest on przewidziany do tworzenia w ramach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.;
·pełna realizacja sieci Środowiskowych Domów Samopomocy nastąpi w ciągu dziesięciu lat;
·wyznacza to również możliwość tworzenia dziesięcioletnich programów odbudowy lokalnych form pomocy dla samopomocy;
·zgodnie z duchem ustawy, administracja rządowa i samorządowa nie ma monopolu na tworzenie Środowiskowych Domów Samopomocy oraz powinna zgodnie z art.. 1 ustawy umożliwić ich tworzenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w ustawie;
·Plan ten jest szansą tworzenia innowacyjnych programów integracji środowiskowej;
·zagrożeniem dla Środowiskowych Domów Samopomocy jest ich zinstytucjonalizowanie, formalizacja i ujednolicenie modelu ich prowadzenia.


Misja Środowiskowego Domu Samopomocy

Dokonuje się poprzez przywracanie umiejętności, konkretnej osobie, samodzielnego radzenia sobie w życiu jak również wspieranie i animowanie grup samopomocowych, prowadzonych często przez organizacje pozarządowe w danym środowisku lokalnym.
Środowiskowy Dom Samopomocy zmierza do integracji osoby w społeczności lokalnej na trzech płaszczyznach, wzajemnie się warunkujących. Płaszczyzny integracji to:
·integracja psychiczna - wewn* ŚRODOWISKOWY, czyli zlokalizowany i ograniczony swoim działaniem do terenu danej społeczności, dbający o włączenie się osoby w życie danej społeczności w oparciu o ludzi, którzy społeczność tą tworzą;

* DOM, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe przyjąć, dające wsparcie;

* SAMOPOMOCY, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocowych oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętność samopomocy.
"Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa..."
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Dz. U. 94.111.535


Status Środowiskowego Domu Samopomocy:

·jest on przewidziany do tworzenia w ramach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.;
·pełna realizacja sieci Środowiskowych Domów Samopomocy nastąpi w ciągu dziesięciu lat;
·wyznacza to również możliwość tworzenia dziesięcioletnich programów odbudowy lokalnych form pomocy dla samopomocy;
·zgodnie z duchem ustawy, administracja rządowa i samorządowa nie ma monopolu na tworzenie Środowiskowych Domów Samopomocy oraz powinna zgodnie z art.. 1 ustawy umożliwić ich tworzenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w ustawie;
·Plan ten jest szansą tworzenia innowacyjnych programów integracji środowiskowej;
·zagrożeniem dla Środowiskowych Domów Samopomocy jest ich zinstytucjonalizowanie, formalizacja i ujednolicenie modelu ich prowadzenia.


Misja Środowiskowego Domu Samopomocy

Dokonuje się poprzez przywracanie umiejętności, konkretnej osobie, samodzielnego radzenia sobie w życiu jak również wspieranie i animowanie grup samopomocowych, prowadzonych często przez organizacje pozarządowe w danym środowisku lokalnym.
Środowiskowy Dom Samopomocy zmierza do integracji osoby w społeczności lokalnej na trzech płaszczyznach, wzajemnie się warunkujących. Płaszczyzny integracji to:
·integracja psychiczna - wewn