wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Bank dobrych praktyk

Grupa zagadnień Tytuł Rok wdrożenia Osoba prowadząca sprawę
Programy edukacji społecznej (programy, inicjatywy, mat.szkoleniowe) "Jedno w nas serce bije..." - rozwój sieci aktywnego wsparcia dla osób chorych psychicznie i ich rodzin na terenie Powiatu Łęczyńskiego 2005 Paweł Brodzisz
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej - wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy 2005 Bożena Kędra
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi "Być albo nie być..." 2003 Anna Płoszaj
Pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalną, sport i rekreację Biennale Sztuk Teatralnych 2002 Tomasz Gładosz
Staże zagraniczne, szkolenia, seminaria i konferencje Wymiana pracowników (staże) z partnerem holenderskim 2001 Anna Płoszaj
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Utworzenie Integracyjnego Zespołu Teatralnego 2001 Tomasz Gładosz
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Utworzenie Klubu Wolontariatu 2000 Bożena Kędra
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi GALERIA 1999 Paweł Brodzisz