wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Bank Dobrych Praktyk - szczegóły

Tytuł: Utworzenie Integracyjnego Zespołu Teatralnego
Rok wdrożenia: 2001
Jednostka wdrażająca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
Grupa zadań: Komunikacja z mieszkańcami
Podgrupy zadań: Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
Osoba prowadząca sprawę: Tomasz Gładosz
E-mail:: (81)462-72-74
Telefon / Fax:
Opis "Dobrej Praktyki"/Osiągnięcia:
"Teatr Prawd Dziwnych" to nazwa integracyjnego zespołu teatralnego działającego przy Łęczyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Uczestnikami grupy są osoby niepełnosprawne psychicznie i umysłowo ( 5 osób) oraz młodzież szkół średnich i studenci (15 osób).
Grupa teatralna powstała w marcu 2001 roku, jako rezultat wygranego projektu w programie "Działaj Lokalnie". Naszym zamiarem jest aby poprzez integracyjny teatr uwrażliwić społeczeństwo na sprawy osób dyskryminowanych i izolowanych społecznie i tym samym utorować drogę do życia w tolerancji.
Formą przekazu uprawianą przez grupę jest przede wszystkim pantomima. Wybraliśmy ją ze względu na jej uniwersalny charakter, jak również z uwagi na niewystarczający warsztat aktorski członków grupy. Ponadto duży nacisk kładziemy na efekty działające bezpośrednio na zmysły widza, tzn. jednocześnie na wzrok, słuch i węch. Grupa operuje żywą muzyką (część aktorów stanowi zespół muzyczny), co dostarcza widzom jeszcze więcej przeżyć. Muzycy są aktywnie włączeni w grę aktorską, natomiast aktorzy pracą głosu wspomagają i ubogacają muzykę.
Tematy poruszane przez grupę są ściśle związane z przeżyciami ich członków a dotyczą człowieka, świata jego doznań, emocji. Z uwagi na obecność w grupie osób niepełnosprawnych psychicznie podejmujemy tematy kryzysów wewnętrznych, chorób psychicznych i alienacji społecznej. Dotychczas zrealizowaliśmy dwa spektakle, których premiery odbyły się w 2001r. Zespół brał również udział w "offowej" części festiwalu ,"Konfrontacje2001".

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-10-30
Data udostępnienia informacji 2003-10-30