wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pracownik socjalny
Nazwa skrócona: Prac soc
Symbol: PS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
ŚDS w Łęcznej
Akacjowa 11
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor SDS
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor SDS
Dni i godziny pracy: poniedziałek 8-18
wtorek 8-17
środa 8-16
czwartek 8-16
piątek 8-18
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek 8-16

 Przedmiot działania i kompetencje:

Praca socjalna z uczestnikami ŚDS i ich rodzinami. Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym

 Informacje dodatkowe:

W ŚDS zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych pracujących na dwie zmiany.

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-10-29
Data udostępnienia informacji 2003-10-29