wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Publiczne Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pracownicy administracji
Nazwa skrócona: Pracownicy administracji
Symbol: A
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie
Słowackiego 8
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrekcja
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrekcja
Dni i godziny pracy: poniedzałek-piątek w godz. 7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedzałek-piątek w godz. 7.30-15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zakres zadań pracowników administracji.

Do podstawowych zadań pracowników administracji należy zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w zakresie:
• Funkcjonowania sekretariatu uczniowskiego ( kontrola realizacji obowiązku szkolnego, zapisy do szkoły, ewidencja uczniów, prowadzenie ksiąg ocen uczniów, korespondencja z OKE, sprawozdawczość, itp.)
• Zapewnienie prawidłowości prowadzenia dokumentacji kadrowej (przyjęcia do pracy, rozwiązywanie umów o pracę, urlopy pracownicze, awanse zawodowe, emerytury, itp.)
• Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kancelarii szkolnej ( obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zarządzenia, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, itp.) zgodnie z jednolitym wykazem akt,
• Organizacja pracy personelu obsługi, gospodarka materiałowa szkoły zapewniająca płynne funkcjonowanie placówki.

 Kadra kierownicza:

Kierownik administracyjno-gospodarczy

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Inne
  • Rozpoczecie roku szkolnego 2007/2008
  • Informacja o dofinansowaniu
  • FERIE ZIMOWE 2014

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Renata Witkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Renata Witkowska
Data wytworzenia informacji 2003-12-12
Data udostępnienia informacji 2003-12-12