wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie

Czym się zajmujemy


Zajmujemy się wychowaniem ucznia, który:
· stara się rozwijać swoje umiejętności, poszerzyć wiedzę;
· pozytywnie patrzy na otaczający go świat - cieszy się z sukcesów;
· stara się przewidzieć skutki swoich działań;
· potrafi planować swoją pracę, działać w zespole;
· dba o higienę osobistą, lubi ruch;
· szanuje innych, stara się zrozumieć drugiego człowieka, jest tolerancyjny;
· ma właściwy stosunek do przyrody i otaczającego go środowiska;
· potrafi uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły i środowiska;
· zdobył podstawowe wiadomości niezbędne do dalszego kształcenia się, rozwija swą osobowość w duchu patriotyzmu.