wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Marzena Chrzanowska
Telefon komórkowy:
Telefon:
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe:
Komórka organizacyjna:
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Z-ca redaktora BIP
Adres: