wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Osoby redagujące podmiotowe strony biuletynu informacji publicznej

Nazwisko i Imie Funkcja w zespole BIP Telefon Fax Adres e-mail
Chrzanowska Marzena Członek Zespołu BIP
Chrzanowska Marzena Z-ca redaktora BIP
Karnath Jarosław Redaktor BIP