wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: vice dyrektor Gimnazjum
Nazwa skrócona: v-ce dyr Gimnazjum
Symbol: v-ce dyr Gimnazjum
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Niemcewicza
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Dni i godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.00
wtorek 8.30 - 15.00
środa 8.30 - 15.00
czwartek 8.30 - 16.00
piątek 8.30 - 13.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 14.00 - 16.00
czwartek 14.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

I Stanowisko:
Wicedyrektor ds. dydaktyczno - wychowawczych w gimnazjum.

II Zależności służbowe:
1. Stanowisko podlega: dyrektorowi szkoły.
2. Stanowisku podlegają:
- nauczyciele
- wychowawcy klas
- prowadzący zajęcia pozalekcyjne
- opiekunowie organizacji młodzieżowych
3. Stanowisko współpracuje z młodzieżowymi organizacjami, samorządem uczniowskim na terenie szkoły i w środowisku, pedagogiem szkolnym oraz bibliotekarkami i pozostałymi członkami zespołu dyrekcyjnego.

III Zastępstwo:
1. Zastępuje: dyrektora w czasie jego nieobecności.
2. Jest zastępowany: według odrębnej dyspozycji uzgodnionej
z dyrektorem.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-03-30
Data udostępnienia informacji 2006-03-30