wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VII/51/2019 2019-03-14 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
VII/50/2019 2019-03-14 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
V/41/2019 2019-01-07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik TAK Uchwalony obowiązujący
III/19/2018 2018-12-13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
III/18/2018 2018-12-13 uchylająca uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
II/13/2018 2018-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2019 rok TAK Uchwalony obowiązujący
II/12/2018 2018-11-30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna dla celów podatku leśnego na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/11/2018 2018-11-30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok TAK Nieobowiązujący (uchylony)
II/10/2018 2018-11-30 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/310/2018 2018-10-19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Garwolin instrumentem płatniczym NIE Uchwalony obowiązujący
XXIX/255/2017 2017-12-28 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych NIE Uchwalony obowiązujący
XXVIII/234/2017 2017-12-14 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/233/2017 2017-12-14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2018 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/226/2017 2017-11-24 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
XXVII/224/2017 2017-11-24 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia