wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIX/255/2017 2017-12-28 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych NIE Uchwalony obowiązujący
XXVIII/234/2017 2017-12-14 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/233/2017 2017-12-14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2018 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/226/2017 2017-11-24 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
XXVII/224/2017 2017-11-24 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
XXVII/223/2017 2017-11-24 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XXVII/222/2017 2017-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
XXVII/221/2017 2017-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
XXVII/220/2017 2017-11-24 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
XVIII/164/2016 2016-12-28 opłaty za przedszkole TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/154/2016 2016-12-28 Taryfy za wodę i ścieki NIE Uchwalony obowiązujący
XVII/143/2016 2016-11-16 zmiana uchwały w sprawie inkasa TAK Uchwalony oczekujący
XVII/140/2016 2016-11-16 środki transportowe TAK Uchwalony oczekujący
XVII/139/2016 2016-11-16 cena drewna TAK Uchwalony oczekujący
XVII/138/2016 2016-11-16 cena żyta TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia