wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-11-062018-11-20OBWIESZCZENIE Starosty Sokołowskiego z dnia 25.10.2018 roku o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę elektroenergetycznej sieci średniego napięcia 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach o nr ewid. 134, 81, 135, 131/1, 131/2, 130, 125, 124, 119, 141/10, 94/1, 94/2, 89, 88, 83, 82/1, 82/2, 76, 75, 70, 69, 64, 63, 58, 52/1, 52/2, 51, 46, 45, 39, 38, 33, 32, 27/1, 27/2, 27/3, 26, 21/1, 21/2, 21/3, 20, 15, 14/1, 14/2, 14/3 położone w obrębie ewidencyjnym Poniatowo, gmina Małkinia Górna i na działkach o nr ewid. 1473, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1073, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 10910, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 966, 1057, 1156, 1161, 1162, 1163, 1164, 769, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181/1, 1182, 1183, 898, 9241/1 obręb Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki
2018-10-10 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Poprawa konkurencyjności zakładu w wyniku wdrażania innowacji procesu poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz budowę kotłowni gazowej wraz z infrastrukturą techniczną Ó na działkach o nr ewid. 463/4, 464, 465/1, 468/1, obręb 0001 Kosów Lacki
2018-10-10 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
2018-10-01 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-11 Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
2018-07-06 Protokół z wyboru ofert w ramach konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej- ul.Wolności w Kosowie Lackim
2018-06-19 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadań: 1"Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki" 2. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki 3. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa – Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki"
2018-06-18 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r.
2018-06-18 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowa Wytwórni Pasz wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 1185 i 1193(2,0322 ha) położonych w obrębie miasta Kosów Lacki
2018-06-18 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Wydobywanie kruszywa naturalnego w granicach działki nr ewid. 554/2 obręb Stara Maliszewa, gm. Kosów Lacki
Strona 1 of 11 (101 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna