wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-07-132018-07-20OBWIESZCZENIE - podaje się do wiadomości publicznej, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV na działkach nr ewid.: 303 w miejscowości Albinów oraz na dz. 245 i 246 w miejscowości Tosie, gmina Kosów Lacki – na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin– zapewnia się stronom czynny udział w postępowaniu administracyjnym.
2018-07-06 Protokół z wyboru ofert w ramach konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej- ul.Wolności w Kosowie Lackim
2018-06-19 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadań: 1"Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki" 2. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki 3. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa – Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki"
2018-06-18 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r.
2018-06-18 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowa Wytwórni Pasz wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 1185 i 1193(2,0322 ha) położonych w obrębie miasta Kosów Lacki
2018-06-18 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Wydobywanie kruszywa naturalnego w granicach działki nr ewid. 554/2 obręb Stara Maliszewa, gm. Kosów Lacki
2018-06-14 Unieważnienie postępowania ,,Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Okrąglik, gmina Kosów LackiÓ
2018-05-25 KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
2018-05-25 Wykaz osób prawnych i fizycznych,którym udzielono pomocy publicznej w 2017r.
2018-05-25 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017r.
Strona 1 of 10 (97 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678910Następna