wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-11-15 Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2017-10-31 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
2017-09-22 protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Kosów Lacki za okres od 01/01/2016 do dnia 31/12/2016r.
2017-09-13 Obwieszczenie badania archeologiczne Buczyn
2017-09-012017-12-31Plan Zamówień - aktualizacja II
2017-08-022017-12-31Plan Zamówień - aktualizacja
2017-05-26 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016r. oraz Wykaz osób prawnych i fizycznych,Którym udzielono pomocy publicznej w 2016r.(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
2017-05-17 Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
2017-04-26 INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
2017-04-24 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2017roku.
Strona 1 of 9 (82 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456789Następna