wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-02-01 Informacja Podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli dotowanych z budżetu i statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na rok 2019.
2019-01-28 OBWIESZCZENIE terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim oraz Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na rok szkolny 2019/2020
2019-01-04 Plan zamówień publicznych Gmin Kosów lacki na 2019r.
2018-11-05 aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018r
2018-10-10 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Poprawa konkurencyjności zakładu w wyniku wdrażania innowacji procesu poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz budowę kotłowni gazowej wraz z infrastrukturą techniczną Ó na działkach o nr ewid. 463/4, 464, 465/1, 468/1, obręb 0001 Kosów Lacki
2018-10-10 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
2018-10-01 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-11 Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
2018-07-06 Protokół z wyboru ofert w ramach konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej- ul.Wolności w Kosowie Lackim
2018-06-19 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadań: 1"Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki" 2. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki 3. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa – Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki"
Strona 1 of 11 (104 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna