wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-04-262017-05-10O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na – budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV – linia kablowa SN-15 kV oraz słup linii napowietrznej SN-15 kV w miejscowości Trzciniec Mały na działkach nr ewid.: 275 oraz 269/1, gmina Kosów Lacki.
2017-04-26 INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
2017-04-24 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2017roku.
2017-04-102017-05-05OGŁOSZENIE
2017-02-08 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa fermy drobiu składającej się z 9 budynków kurników o łącznej obsadzie 323100szt. brojlerów= 1292,4 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszacą na terenie działki nr ewid. 697/1 w miejscowości Chruszczewka Włościańska gm. Kosów Lacki "
2017-02-06 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa drogi gminnej Nr 390404W ul. Targowa-Henrysin położonej na terenie gminy Kosów Lacki"
2017-01-202017-12-31Plan zamówień publicznych Gminy Kosów Lacki na rok 2017
2016-12-02 OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla" Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki na lata 2016 - 2032 "
2016-11-02 Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016-07-28 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa Oczyszczalni Ścieków na działkach o nr ewid. 1086 i 1087 położonych w Kosowie Lackim"
Strona 1 of 8 (75 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678Następna