wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-02-202020-03-12Informacja o uzgodnieniach i opiniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa zakładu tłoczenia olejów spożywczych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 1613/2, 1604 obręb Kosów Lacki, 08-330 Kosów Lacki, pow. Sokołowski
2020-02-192020-03-11Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działek nr ewid. 576/2, 577/1 i 578 w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki
2020-02-132020-03-06Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaBudowa zakładu tłoczenia olejów spożywczych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 1613/2, 1604 obręb Kosów Lacki, 08-330 Kosów Lacki, pow. Sokołowski
2020-02-072020-02-29Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej)o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu na działkach nr ewid. 160, 161 obręb Guty, gmina Kosów Lacki
2020-01-30 INFORMACJA podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli dotowanych z budżetu i statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na rok 2020 r.
2020-01-16 Plan zamówień publicznych na rok 2020
2020-01-14 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ ,, Prowadzenie wydobywania kopaliny – kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 1702/2, 1703/2, 1703/4, 1704, 1705/2, 1706/2, 1708 w miejscowości Telaki, gm. Kosów Lacki Ó
2019-12-03 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
2019-12-02 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka
2019-11-07 INFORMACJA podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Strona 1 of 15 (148 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567131415Następna