wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-05-25 KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
2018-05-25 Wykaz osób prawnych i fizycznych,którym udzielono pomocy publicznej w 2017r.
2018-05-25 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017r.
2018-05-242018-06-14Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla zadań1. Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki; 2.Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki 3.Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa – Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki
2018-05-232018-06-14O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadań:1. ĄOdbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki 2.ĄOdbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki 3. Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa – Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki
2018-05-18 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania ,,Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki"
2018-05-112018-06-04informacja o podjetych czynnościach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadań: 1. Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lack 2.Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki 3. Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa – Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki
2018-05-07 Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
2018-02-28 Informacja Podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli dotowanych z budżetu i statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na rok 2018.
2018-02-21 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
Strona 1 of 10 (93 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678910Następna