wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-10-08 Petycja Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U. 2018, poz. 870), Gmina Kosów Lacki publikuje Petycję Szulc-Efekt sp. z o. o. w spr. wykorzystania narzędzi informatycznych do przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży
2019-10-03 Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
2019-10-022019-10-24O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki Ó
2019-10-022019-10-24Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki Ó
2019-10-012019-11-04Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim
2019-09-24 POSTANOWIENIE NR 314/2019Komisarza Wyborczego w Siedlcach Iz dnia 23 września 2019 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2019-09-23 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
2019-09-23 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019r.
2019-09-12 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-08-30 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania:Dostawa gruzu betonowego kruszonego przeznaczonego do naprawy dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki
Strona 1 of 14 (137 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567121314Następna