wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-09-13 Obwieszczenie badania archeologiczne Buczyn
2017-09-012017-12-31Plan Zamówień - aktualizacja II
2017-08-022017-12-31Plan Zamówień - aktualizacja
2017-05-26 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016r. oraz Wykaz osób prawnych i fizycznych,Którym udzielono pomocy publicznej w 2016r.(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
2017-05-17 Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
2017-04-26 INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
2017-04-24 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2017roku.
2017-02-08 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa fermy drobiu składającej się z 9 budynków kurników o łącznej obsadzie 323100szt. brojlerów= 1292,4 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszacą na terenie działki nr ewid. 697/1 w miejscowości Chruszczewka Włościańska gm. Kosów Lacki "
2017-02-06 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa drogi gminnej Nr 390404W ul. Targowa-Henrysin położonej na terenie gminy Kosów Lacki"
2017-01-202017-12-31Plan zamówień publicznych Gminy Kosów Lacki na rok 2017
Strona 1 of 8 (79 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678Następna