wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Gmina Wiśniew
Adres jednostki: 08-112 Wiśniew, Siedlecka 13
Kod terytorialny GUS: 1426112
NIP: 821-24-06-047
REGON: 711582629
Numer rachunku bankowego: 50 9198 0003 0100 1007 2001 0023 MBS Zbuczyn O/Wiśniew
Liczba mieszkańców: 5982
Powierzchnia ogółem (km2): 12587
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 2018-12-31
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Kinga Przystupa
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Ewa Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: 0001-01-01
Data udostępnienia informacji: 0001-01-01

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Krzysztof Teofil Kryszczuk
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2002-11-16
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 15

 Granice okręgów wyborczych

Okręgi

1. Myrcha, Wólka Wiśniewska

2. Lipniak, Stok Wiśniewski, Wólka Wołyniecka

3. Borki-Kosiorki, Mościbrody, Mościbrody Kolonia

4. Borki-Paduchy

5. Borki-Soły, Helenów

6. Wiśniew ulice:  Bat.Chłopskich

                             Południowa,

                             Północna

                             Sanitariuszek                        

                             Siedlecka (nr  nieparzyste)

                             Ogrodowa

7. Wiśniew ulice:  Kościuszki

                             Skoczylasa                           

                             Szkolna

                             Bankowa

                             Siedlecka

 

8. Wiśniew-Kolonia,  Ciosny

9. Gostchorz, Tworki, Kaczory

10. Radomyśl

11. Zabłocie, Okniny-Podzdrój          

12. Stare Okniny, Nowe Okniny

13. Pluty, Śmiary

14. Mroczki,  Daćbogi

15. Łupiny   

 

 

 Majątek którym dysponuje gmina

 

 Majątek którym dysponuje urząd

budynek biurowy 2 532 301,21 zł
garaż 8 400,01 zł

maszty przy Urzędzie Gminy 10 265,76 zł

maszt antenowy 1 411,20 zł

sprzęt komputerowy i oprogramowanie 197 448,77 zł

samochody Skoda Fabia i Volkswagen 76 450,00 zł

 

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Zasady i tryb działania władz publicznych określa Statut Gminy Wiśniew (Uchwała Nr VLIV/316/2018 z dnia 15 lipca 2018 r). Zasady i tryb działania Urzędu Gminy w Wiśniewie określa Regulamin Organizacyjny stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wiśniewie, Zarządzenia Nr 260/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 08.12.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wiśniewie, Zarządzenia Nr 321/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wiśniewie,

 

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Akty prawa miejscowego ustanawia Rady Gminy w formie uchwał. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają przewodniczący Rady Gminy, wójt gminy, stałe Komisje Rady, co najmniej 4 radnych.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Kinga Przystupa
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Kinga Przystupa
Data wytworzenia informacji 2003-06-25
Data udostępnienia informacji 2003-06-25