wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Informacje o Uchwale numer: III/9/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr III/9/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr III/9/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
Numer: III/9/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-12-10
Data wejścia w życie: 2018-12-10
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Data publikacji: 2018-12-12
Miejsce publikacji: - Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - Rocznik: 2018 - Pozycja: 12463 - Data ogłoszenia: 14 grudnia 2018 - jednolity identyfikator aktu http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=12463
Uchwała Treść uchwały [1,47 MB], data ogłoszenia pliku: 2018-12-17

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Kinga Przystupa
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Wioleta Hołubiec
Data wytworzenia informacji 2018-12-12
Data udostępnienia informacji 2018-12-12