wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

Przewodniczący Rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady. Zwołuje sesje rady, przewodniczy obradom, zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, podpisuje uchwały, czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych mandatu, koordynuje prace komisji rady.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Królik
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Dorota Królik
Data wytworzenia informacji 2009-04-10
Data udostępnienia informacji 2009-04-10