wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

Czym się zajmujemy


Szkoła daje możliwość zdobycia wiedzy ogólnej i zawodowej w 10 zawodach
i profilach, dla potrzeb budownictwa i branży drzewnej. Systematycznie analizujemy sytuację na rynku pracy w celu opracowania oferty edukacyjnej spełniającej oczekiwania naszych klientów. Proponowane kierunki kształcenia są pozytywnie opiniowane przez Miejską Radę Zatrudnienia w Olsztynie, Urząd Miasta Olsztyn Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Nasi absolwenci swoją pracą zawodową cały czas zmieniają wizerunek Olsztyna i wielu innych miast naszego regionu.
W procesie kształcenia uczniowie zdobywają certyfikaty firm budowlanych np. CERESIT, KOŁO, GEBBERIT, FAKRO, PURMO, CEDAT. Ponadto naszych uczniów szkolą: Hettich, Spax, Ottimo.
Systematycznie współpracujemy z przedsiębiorstwami budowlanymi w ramach praktyk zawodowych. Poprzez współpracę ze szkołą w Niemczech mamy możliwość wymiany doświadczeń i stosowanych technologii

Ważne dla szkoły inicjatywy:
  prezentacja i szkolenia firm budowlanych
  cykliczne uczestnictwo w Targach Budownictwa w charakterze wystawcy połączone z prezentacjami multimedialnymi dla zwiedzających targi
  udział w Międzynarodowych Targach "Drema"
  przygotowywanie festynów rodzinnych dla społeczności szkolnej, rodziców i środowiska
  organizacja Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Budowlanych w lekkoatletyce

Szkoła współpracuje z:
  Miejskim Zarządem Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie(przygotowanie projektów do realizacji)
  Społecznym Komitetem Ochrony Dóbr Kultury Narodowej (renowacja zabytkowych kapliczek przydrożnych)
  Warmińsko - Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Olsztynie
  Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie
  Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Miejski w Olsztynie
  Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Ma

Szkoła daje możliwość zdobycia wiedzy ogólnej i zawodowej w 10 zawodach
i profilach, dla potrzeb budownictwa i branży drzewnej. Systematycznie analizujemy sytuację na rynku pracy w celu opracowania oferty edukacyjnej spełniającej oczekiwania naszych klientów. Proponowane kierunki kształcenia są pozytywnie opiniowane przez Miejską Radę Zatrudnienia w Olsztynie, Urząd Miasta Olsztyn Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Nasi absolwenci swoją pracą zawodową cały czas zmieniają wizerunek Olsztyna i wielu innych miast naszego regionu.
W procesie kształcenia uczniowie zdobywają certyfikaty firm budowlanych np. CERESIT, KOŁO, GEBBERIT, FAKRO, PURMO, CEDAT. Ponadto naszych uczniów szkolą: Hettich, Spax, Ottimo.
Systematycznie współpracujemy z przedsiębiorstwami budowlanymi w ramach praktyk zawodowych. Poprzez współpracę ze szkołą w Niemczech mamy możliwość wymiany doświadczeń i stosowanych technologii

Ważne dla szkoły inicjatywy:
  prezentacja i szkolenia firm budowlanych
  cykliczne uczestnictwo w Targach Budownictwa w charakterze wystawcy połączone z prezentacjami multimedialnymi dla zwiedzających targi
  udział w Międzynarodowych Targach "Drema"
  przygotowywanie festynów rodzinnych dla społeczności szkolnej, rodziców i środowiska
  organizacja Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Budowlanych w lekkoatletyce

Szkoła współpracuje z:
  Miejskim Zarządem Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie(przygotowanie projektów do realizacji)
  Społecznym Komitetem Ochrony Dóbr Kultury Narodowej (renowacja zabytkowych kapliczek przydrożnych)
  Warmińsko - Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Olsztynie
  Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie
  Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Miejski w Olsztynie
  Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Ma

Szkoła daje możliwość zdobycia wiedzy ogólnej i zawodowej w 10 zawodach
i profilach, dla potrzeb budownictwa i branży drzewnej. Systematycznie analizujemy sytuację na rynku pracy w celu opracowania oferty edukacyjnej spełniającej oczekiwania naszych klientów. Proponowane kierunki kształcenia są pozytywnie opiniowane przez Miejską Radę Zatrudnienia w Olsztynie, Urząd Miasta Olsztyn Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Nasi absolwenci swoją pracą zawodową cały czas zmieniają wizerunek Olsztyna i wielu innych miast naszego regionu.
W procesie kształcenia uczniowie zdobywają certyfikaty firm budowlanych np. CERESIT, KOŁO, GEBBERIT, FAKRO, PURMO, CEDAT. Ponadto naszych uczniów szkolą: Hettich, Spax, Ottimo.
Systematycznie współpracujemy z przedsiębiorstwami budowlanymi w ramach praktyk zawodowych. Poprzez współpracę ze szkołą w Niemczech mamy możliwość wymiany doświadczeń i stosowanych technologii

Ważne dla szkoły inicjatywy:
  prezentacja i szkolenia firm budowlanych
  cykliczne uczestnictwo w Targach Budownictwa w charakterze wystawcy połączone z prezentacjami multimedialnymi dla zwiedzających targi
  udział w Międzynarodowych Targach "Drema"
  przygotowywanie festynów rodzinnych dla społeczności szkolnej, rodziców i środowiska
  organizacja Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Budowlanych w lekkoatletyce

Szkoła współpracuje z:
  Miejskim Zarządem Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie(przygotowanie projektów do realizacji)
  Społecznym Komitetem Ochrony Dóbr Kultury Narodowej (renowacja zabytkowych kapliczek przydrożnych)
  Warmińsko - Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Olsztynie
  Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie
  Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Miejski w Olsztynie
  Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Ma