wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Obsługi Interesantów
Nazwa skrócona: Wydział Obsługi Interesantów
Symbol: WOI
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: SEKRETARZ MIASTA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: SEKRETARZ MIASTA
Dni i godziny pracy: Poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie działania Wydziału obsługi interesantów pozostają zagadnienia wynikające z właściwych ustaw dotyczących:
1) Zdarzeń i akt stanu cywilnego;
2) Działalności gospodarczej;
3) Ewidencji ludności;
4) Dowodów osobistych;
5) Wyborów i referendów;
6) Zbiórek i zgromadzeń;
7) Zmiany imion i nazwisk;
8) Oświaty, w zakresie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat.
2. Pracownicy Wydziału obsługi interesantów w związku ze swoim zakresem działania:
1) Prowadzą postępowania administracyjne;
2) Prowadzą czynności cywilno-prawne;
3) Udzielają informacji;
4) Przygotowują projekty aktów prawnych (uchwały i zarządzenia);
5) Realizują uchwały i zarządzenia;
6) Zapewniają obsługę interesantów oraz koordynują i monitorują działania w tym zakresie;
7) Zapewniają obsługę kancelaryjną oraz koordynują i monitorują działania w tym zakresie;
8) Prowadzą "Rejestr skarg" i "Rejestr wniosków";
9) Sporządzają i aktualizują właściwe plany budżetowe;
10) Realizują budżet, a w szczególności monitorują zgodność wykonywania budżetu z właściwymi planami oraz dokonują kontroli finansowej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

 Kadra kierownicza:

KIEROWNIK URZ DU STANU CYWILNEGO

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05