wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu

Pełna nazwa jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu
Nazwa skrócona:
Grupa jednostek: Oświata i wychowanie, nauka i szkolnictwo wyższe
Podgrupa jednostek: Szkoły podstawowe
Adres jednostki: 07-230 Zabrodzie, Szkolna
Telefon: /29/ 7571202, 7571340
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: 26
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: Statut szkoły
Nazwa organu tworzącego: Rada Gminy w Zabrodziu
Akt tworzący (numer, data, tytuł): Uchwała Nr VIII/33/99 Rady Gminy w Zabrodziu z dnia 4 marca 1999 roku
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: 762-18-33-585
REGON: 00059374400000
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-04

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Elżbieta Sosnowska
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 1990-09-01
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: 62
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: N-L chemia, matematyka
Adres e-mail: (brak danych)

Przedmiot działalności i kompetencje

Sześcioletnia Szkoła Podstawowa z I i II etapem kształcenia oraz oddział przedszkolny

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Szkoła jest jednostką budżetową zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-09-30
Data udostępnienia informacji 2003-09-30