wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu

Pełna nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu
Nazwa skrócona:
Grupa jednostek: Oświata i wychowanie, nauka i szkolnictwo wyższe
Podgrupa jednostek: Gimnazja
Adres jednostki: 07-230 Zabrodzie,
Telefon: /29/ 757 13 60
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: 28
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: Statut szkoły
Nazwa organu tworzącego: Rada gminy
Akt tworzący (numer, data, tytuł): (brak danych)
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: 762-1117-00-73
REGON: (brak danych)
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-29

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Elżbieta Zofia Oleksiak
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 1999-04-01
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: 17
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: język polski
Adres e-mail: (brak danych)

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Szkoła jest jednostką budżetową zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-09-30
Data udostępnienia informacji 2003-09-30