wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie

Pełna nazwa jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie
Nazwa skrócona:
Grupa jednostek: Oświata i wychowanie, nauka i szkolnictwo wyższe
Podgrupa jednostek: Szkoły podstawowe
Adres jednostki: 07-230 Zabrodzie, Adelin
Telefon: /29/ 757 12 32
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: (brak danych)
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: Statut Szkoły
Nazwa organu tworzącego: Rada Gminy
Akt tworzący (numer, data, tytuł): (brak danych)
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: (brak danych)
REGON: (brak danych)
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-03

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Hanna Gajewska
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2000-01-01
Czy pracownik urzędu: NIE
Wiek: (brak danych)
Poziom wykształcenia: brak danych
Kierunek wykształcenia: (brak danych)
Adres e-mail: (brak danych)

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Szkoła jest jednostką budżetową zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-07-29
Data udostępnienia informacji 2004-07-29