wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Zarządzeniu numer: 222/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Numer: 222/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-12-04
Data wejścia w życie: 2019-12-04
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Pomoc społeczna, bezrobocie i ubezpieczenia społeczne
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Pomoc społeczna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji: 2019-12-04
Komórka organizacyjna: Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Zarządzenie Treść zarządzenia [120,23 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-12-04

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Joanna Makowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Janusz Wróbel
Data wytworzenia informacji 2019-12-04
Data udostępnienia informacji 2019-12-04