wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

- organizacja prac Rady i prowadzenie jej obrad
- zwoływanie sesji Rady
- przewodniczenie obradom
- kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeńRady
- zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał
- podpisywanie uchwał Rady
- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem obrad sesji i zapewnieniem
warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatów
- reprezentacja Rady na zewnątrz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Elżbieta Sójkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Elżbieta Sójkowska
Data wytworzenia informacji 2003-07-21
Data udostępnienia informacji 2003-07-21