wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Szczegóły informacji:

Planowanie przestrzenne- zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego

Data: 2019-10-07
Autor: Ewa Piechowska
Treść informacji / streszczenie:

„KLAUZULA INFORMACYJNA – PR – zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Pruszcz Gdański, kierowany przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z siedzibą w  Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20.
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański jest Pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl ;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – art.  6 ust. 1 pkt c  (w związku z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 71);
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych z wydaniem zaświadczenia.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Piechowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Ewa Piechowska
Data wytworzenia informacji 2019-10-07
Data udostępnienia informacji 2019-10-07