wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Wybory samorządowe 2018
Urzędowe obwieszczenia wyborcze i inne informacje dot. procedury wyborczej... - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2018-10-19 Komunikat Burmistrza Pruszcza Gdańskiego - zapewnienie osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku dowóz do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych od Nr 1 do Nr 16 Janusz Wróbel
2018-10-18 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej ds.Ustalania Wyników Głosowania nr 4 Marek Jasiński
2018-10-16 Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Marek Jasiński
2018-10-10 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 7 w mieście Pruszcz Gdański Marek Jasiński
2018-10-08 Komunikat Burmistrza Pruszcza gdańskiego o wyłożeniu do wglądu spisu wyborców Janusz Wróbel
2018-10-08 Informacja otermianch szkoleń Obwodowych Komisji Wybroczych w Pruszczu Gdańskim Paweł Korcz
2018-10-02 INFORMACJA o terminie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście PRUSZCZ GDAŃSKI Paweł Korcz
2018-10-01 Obwieszczenie MKW o przyznanych numerach list kandydatów do Rady Miasta Pruszcz Gdański Miejska Komisja Wyborcza w Pruszczu Gdańskim
2018-10-01 Obwieszczenie MKW w Pruszczu Gdańskim o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza Miejska Komisja Wyborcza
2018-09-28 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim z dnia 28 września 2018 r. Jacek Błochowiak
2018-09-28 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Pruszczu Gdańskim Komisarz Wyborczy w Gdańsku I
2018-09-28 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Gdańskiego Komisarz Wyborczy w Gdańsku I
2018-09-26 Komunikat PKW o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Państwowa Komisja Wyborcza
2018-09-24 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o terminie składania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz ewentualnym terminie losowania. Komisarz Wyborczy w Gdańsku I
2018-09-19 KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU I i II o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych Komisarze Wyborczy Gdańsk I i II
2018-09-14 Komunikat Komisarzy Wyborczych w Gdańsku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych Komisrze Wyborczy I i II w Gdańsku
2018-09-12 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Pruszcz Gdański i kandydatów na Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Miejska Komisja Wyborcza
2018-09-12 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o powołaniu przez Komisarza Wyborczego MKW oraz o wyborze Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Miejska Komisja Wyborcza
2018-09-12 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim w sprawie wyboru Przewodniczacego Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Miejska Komisja Wyborcza
2018-09-12 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Miejska Komisja Wyborcza
2018-09-12 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim w sprawie planu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim Miejska Komisja Wyborcza
2018-09-12 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszczu Gdańskim Miejska Komisja Wyborcza
2018-09-03 Informacja Komisarzy Wyborczych w Gdańsku i Gdańsku II w sprawie upływu terminu zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych Komisarze Wyborczy
2018-08-21 Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marszałek Województwa Pomorskiego