wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Ksiegowości Budżetowej
Nazwa skrócona: Ref. KB
Symbol: KB
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Grunwaldzka
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik
Dni i godziny pracy: w godzinach pracy Urzędu
Dni i godziny przyjmowania interesantów: w godzinach pracy Urzędu

 Przedmiot działania i kompetencje:

1) opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego wykonaniem,
2) prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
3) prowadzenie ewidencji składników majątkowych gminy,
4) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) analiza sprawozdań finansowych i budżetowych, składanych przez gminne
jednostki organizacyjne,
6) przygotowywanie bieżących analiz finansowych z zakresu zadań realizowanych
w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
7) spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zgodnie z harmonogramem
określonym w umowie,
8) nadzór nad spłatami pożyczek udzielonych z budżetu miasta,
9) prowadzenie obsługi kasowej Miasta.

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01