wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. kontroli
Nazwa skrócona: St. ds. kontroli
Symbol: KT
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1)dokonywanie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej, kompleksowej, problemowej, doraźnej lub sprawdzającej wynikającej z planu kontroli lub zlecenia jej przeprowadzenia;

2)przeprowadzanie kontroli w Urzędzie i jednostkach budżetowych Gminy w zakresie:

a) spraw organizacyjnych, statutowych i pracowniczych,

b) stosowania przepisów kpa przy załatwianiu indywidualnych spraw obywateli;

3)przeprowadzanie kontroli w zakładach i jednostkach budżetowych Gminy prowadzących samodzielnie księgowość budżetową w zakresie:

a) prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości,

b) prawidłowości wykorzystania środków budżetowych,

c) terminowości sporządzania sprawozdań,

d) przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych,

e) przestrzegania limitu zużycia opału, energii elektrycznej, wody i ścieków,

f) innym;

4)przeprowadzanie kontroli w organizacjach społecznych w zakresie wykorzystania dotacji otrzymywanych z budżetu Gminy.

 Informacje dodatkowe:

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2011-02-14
Data udostępnienia informacji 2011-02-14