wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
146/XVIII/20 2020-09-29 Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
93/XII/19 2019-11-28 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
64/VIII/19 2019-06-28 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty NIE Nieobowiązujący (uchylony)
15/II/18 2018-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Nieobowiązujący (uchylony)
302/XXXI/18 2018-06-29 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
301/XXXI/18 2018-06-29 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Pajęcznie i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie TAK Nieobowiązujący (uchylony)
269/XXVIII/17 2017-12-28 Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału TAK Uchwalony obowiązujący
255/XXVII/17 2017-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
210/XXII/17 2017-04-28 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pajęczno instrumentem płatniczym NIE Uchwalony obowiązujący
165/XVII/16 2016-10-26 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pajęczno kartą płatniczą TAK Uchwalony obowiązujący
149/XV/16 2016-06-29 Uchwałą w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pajęczno TAK Nieobowiązujący (uchylony)
148/XV/16 2016-06-29 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony oczekujący
147/XV/16 2016-06-29 Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymidla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości NIE Nieobowiązujący (uchylony)
114/XII/15 2015-12-29 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
98/XI/15 2015-11-30 Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia