wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina i Miasto Pajęczno

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-06-082017-07-10Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pajęczno
2017-05-23 NK.6220.1.2017 OBWIESZCZENIE DO STRON POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. DALSZA EKSPLOATACJA ZŁOŻA NIWISKA GÓRNE-GRĄDY- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WYSTĄPIENIE O UZGODNIENIE DO RDOŚ W ŁODZI
2016-10-24 NK.6220.6.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ĄBudowa stacji paliw z samoobsługową myjnią samochodową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną WOJ. ŁÓDZKIE, POWIAT PAJĘCZAŃSKI, MIASTO PAJĘCZNO, UL. 1 MAJA, DZ. EW. NR 59/2, 58/4, OBREB: 0023 M. PAJĘCZNO Ó
2016-10-20 NK.6220.5.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ĄBudowa aktywnego systemu odgazowania kwater składowiska odpadów biodegradowalnych przez wykonanie studni odgazowujących, montaż instalacji gazu wysypiskowego biegnącej od studni do jednostki kogeneracyjnej o mocy 160 kW (gaz wysypiskowy spalany w celach energetycznych) Ó
2016-07-08 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWIKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJACEGO NA wydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych Dylów w granicach planowanego obszaru górniczego Dylów
2016-07-08 OBWIESZCZENIE - PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWIKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJACEGO NA wydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych Dylów w granicach planowanego obszaru górniczego Dylów
2016-07-04 Informacja na temat terminu składania wniosków o zwrot o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
2016-04-28 OBWIESZCZENIE- Zawiadomienie stron posteępowania o zebranym materiale dowodowym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na . Ąwydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych ĄDylówÓ w granicach projektowanego obszaru górniczego ĄDylówÓ.
2016-04-07 Ogłoszenie dotyczące konkursu ofert na wybor realizatora programu szczepień przeciwko HPV w 2016 r.
2016-04-06 Obwieszczenie Burmistrza pajęczna- podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o srodowiksowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastruktura towarzyszącą w gminie Pajęczno
Strona 1 of 3 (23 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna