wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina i Miasto Pajęczno

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-09-242018-11-05Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pajęczno-Tekst zmiany studium
2018-09-242018-11-05Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pajęczno-Rysunek studium-kierunki
2018-09-242018-11-05Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pajęczno-Rysunek uwarunkowań
2018-09-242018-11-05ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA PAJĘCZNO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
2018-09-19 Inormacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej oo nr 530/2 położonej w Gajęcicach Starych gm. Pajęczno
2018-09-142018-10-12Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2018-09-142018-11-05Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pajęczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2018-09-13 Informacja o wynikach przetrgów ustnych nieograniczonych, które odbyły się 11 września 2018 r.
2018-08-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pajęczno
2018-07-10 OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETRGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PAJĘCZNO
Strona 1 of 7 (64 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567Następna