wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-01-20 Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla niepublicznych
2019-10-11 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Budżetu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Pajęcznie
2019-10-10 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Oświaty i Zdrowia Rady Miejskiej w Pajęcznie
2019-09-13 Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego Gminy Pajęczno dla części obszaru miejscowości Wydrzynów wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko (ZAŁĄCZNIKI DOT. PLANU ZAMIESZCZONE NA STRONIE BIP W ZAKŁADCE "WYŁOŻENIE PLANU"
2019-08-05  Decyzja Starosty Pajęczańskiego znak. GN.6811.8.2016 z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomosci położonych w obrębie Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno dz. 34, 141 i 187
2019-04-24 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pajęczno, obręb Makowiska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2019-04-12 Ogłoszenie- przetarg nieograniczony sprzedaz nieruchomości działka nr ewid. 966 obręb Patrzyków
2019-03-20 Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na terenie Powiatu Pajęczańskiego
2019-02-06 Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla niepublicznego przedszkola na rok 2019
2018-11-16 Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału w wysokości 10/16 przysługującego Gmine Pajęczno w działce o nr ewid. 208 obręb Niwiska Górne
Strona 1 of 8 (72 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678Następna