wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-01-172019-02-04ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
2018-11-16 Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału w wysokości 10/16 przysługującego Gmine Pajęczno w działce o nr ewid. 208 obręb Niwiska Górne
2018-11-16 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomosci stanowiacych własność gminy Pajęczno - działka nr ewid. 195 obreb Niwiska Górne i działka nr ewid. 642 obręb miasto Pajęczno
2018-11-15 Obwieszczenie Starosty Pajęczańaskiego - Zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Osjaków-Siemkowice-Pajęczno na odcinku granica Gminy Pajęczno-Pajęczno, ulica Sienkiewicza
2018-10-29 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
2018-10-02 Ogłoszenie Burmistrza Pajęczna z dnia 2 października 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2018-09-19 Inormacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej oo nr 530/2 położonej w Gajęcicach Starych gm. Pajęczno
2018-09-13 Informacja o wynikach przetrgów ustnych nieograniczonych, które odbyły się 11 września 2018 r.
2018-08-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pajęczno
2018-07-10 OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETRGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PAJĘCZNO
Strona 1 of 7 (64 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567Następna