wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-08-212019-08-29Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Budżetu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Pajęcznie
2019-08-202019-08-28Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Oświaty i Zdrowia Rady Miejskiej w Pajęcznie
2019-08-05  Decyzja Starosty Pajęczańskiego znak. GN.6811.8.2016 z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomosci położonych w obrębie Dylów Szlachecki, gm. Pajęczno dz. 34, 141 i 187
2019-04-24 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pajęczno, obręb Makowiska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2019-04-12 Ogłoszenie- przetarg nieograniczony sprzedaz nieruchomości działka nr ewid. 966 obręb Patrzyków
2019-03-20 Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na terenie Powiatu Pajęczańskiego
2019-02-06 Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla niepublicznego przedszkola na rok 2019
2018-11-16 Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału w wysokości 10/16 przysługującego Gmine Pajęczno w działce o nr ewid. 208 obręb Niwiska Górne
2018-11-16 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomosci stanowiacych własność gminy Pajęczno - działka nr ewid. 195 obreb Niwiska Górne i działka nr ewid. 642 obręb miasto Pajęczno
2018-11-15 Obwieszczenie Starosty Pajęczańaskiego - Zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Osjaków-Siemkowice-Pajęczno na odcinku granica Gminy Pajęczno-Pajęczno, ulica Sienkiewicza
Strona 1 of 7 (70 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567Następna