wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-04-24 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pajęczno, obręb Makowiska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2019-04-12 Ogłoszenie- przetarg nieograniczony sprzedaz nieruchomości działka nr ewid. 966 obręb Patrzyków
2019-03-20 Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na terenie Powiatu Pajęczańskiego
2019-02-06 Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla niepublicznego przedszkola na rok 2019
2018-11-16 Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału w wysokości 10/16 przysługującego Gmine Pajęczno w działce o nr ewid. 208 obręb Niwiska Górne
2018-11-16 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomosci stanowiacych własność gminy Pajęczno - działka nr ewid. 195 obreb Niwiska Górne i działka nr ewid. 642 obręb miasto Pajęczno
2018-11-15 Obwieszczenie Starosty Pajęczańaskiego - Zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Osjaków-Siemkowice-Pajęczno na odcinku granica Gminy Pajęczno-Pajęczno, ulica Sienkiewicza
2018-10-29 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
2018-10-02 Ogłoszenie Burmistrza Pajęczna z dnia 2 października 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2018-09-19 Inormacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej oo nr 530/2 położonej w Gajęcicach Starych gm. Pajęczno
Strona 1 of 7 (67 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567Następna