wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego
Symbol stanowiska: Z-ca Kierownika USC
Nazwa stanowiska: Zastępca Kierownika USC

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2012-06-20
Data udostępnienia informacji 2012-06-20