wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp.z.o.o.

Opłaty - ceny usług

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 16
83 - 000 Pruszcz Gdański

Taryfa dla ciepła
Nieniejsza taryfa stanowi
załącznik do decyzji
Prezesa URE
z dnia 6 października 2003r.
Nr OGD-820/513-B/11/2003/IV/AP

Październik 2003 r

SPIS TREŚCI

CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZ Ś∆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZ Ś∆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZ Ś∆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

CZ Ś∆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 7

CZ Ś∆ VI

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.


CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1. A. Użyte w taryfie pojęcia:

 ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504),
 rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozli-czeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
 rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowni-czych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarza-niem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
tj. Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 18, zwane dalej PPC "PEC",
 odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,
&Pruszczańskie Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 16
83 - 000 Pruszcz Gdański

Taryfa dla ciepła
Nieniejsza taryfa stanowi
załącznik do decyzji
Prezesa URE
z dnia 6 października 2003r.
Nr OGD-820/513-B/11/2003/IV/AP

Październik 2003 r

SPIS TREŚCI

CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZ Ś∆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZ Ś∆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZ Ś∆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

CZ Ś∆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 7

CZ Ś∆ VI

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.


CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1. A. Użyte w taryfie pojęcia:

 ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504),
 rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozli-czeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
 rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowni-czych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarza-niem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
tj. Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 18, zwane dalej PPC "PEC",
 odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,
&Pruszczańskie Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 16
83 - 000 Pruszcz Gdański

Taryfa dla ciepła
Nieniejsza taryfa stanowi
załącznik do decyzji
Prezesa URE
z dnia 6 października 2003r.
Nr OGD-820/513-B/11/2003/IV/AP

Październik 2003 r

SPIS TREŚCI

CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZ Ś∆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZ Ś∆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZ Ś∆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

CZ Ś∆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 7

CZ Ś∆ VI

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.


CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1. A. Użyte w taryfie pojęcia:

 ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504),
 rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozli-czeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
 rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowni-czych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarza-niem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
tj. Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 18, zwane dalej PPC "PEC",
 odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,
&Pruszczańskie Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 16
83 - 000 Pruszcz Gdański

Taryfa dla ciepła
Nieniejsza taryfa stanowi
załącznik do decyzji
Prezesa URE
z dnia 6 października 2003r.
Nr OGD-820/513-B/11/2003/IV/AP

Październik 2003 r

SPIS TREŚCI

CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZ Ś∆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZ Ś∆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZ Ś∆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

CZ Ś∆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 7

CZ Ś∆ VI

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.


CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1. A. Użyte w taryfie pojęcia:

 ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504),
 rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozli-czeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
 rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowni-czych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarza-niem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
tj. Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 18, zwane dalej PPC "PEC",
 odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,
&Pruszczańskie Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 16
83 - 000 Pruszcz Gdański

Taryfa dla ciepła
Nieniejsza taryfa stanowi
załącznik do decyzji
Prezesa URE
z dnia 6 października 2003r.
Nr OGD-820/513-B/11/2003/IV/AP

Październik 2003 r

SPIS TREŚCI

CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZ Ś∆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZ Ś∆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZ Ś∆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

CZ Ś∆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 7

CZ Ś∆ VI

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.


CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1. A. Użyte w taryfie pojęcia:

 ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504),
 rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozli-czeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
 rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowni-czych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarza-niem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
tj. Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 18, zwane dalej PPC "PEC",
 odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,
&Pruszczańskie Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 16
83 - 000 Pruszcz Gdański

Taryfa dla ciepła
Nieniejsza taryfa stanowi
załącznik do decyzji
Prezesa URE
z dnia 6 października 2003r.
Nr OGD-820/513-B/11/2003/IV/AP

Październik 2003 r

SPIS TREŚCI

CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZ Ś∆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZ Ś∆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZ Ś∆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

CZ Ś∆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 7

CZ Ś∆ VI

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.


CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1. A. Użyte w taryfie pojęcia:

 ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504),
 rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozli-czeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
 rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowni-czych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarza-niem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
tj. Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 18, zwane dalej PPC "PEC",
 odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,
&Pruszczańskie Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 16
83 - 000 Pruszcz Gdański

Taryfa dla ciepła
Nieniejsza taryfa stanowi
załącznik do decyzji
Prezesa URE
z dnia 6 października 2003r.
Nr OGD-820/513-B/11/2003/IV/AP

Październik 2003 r

SPIS TREŚCI

CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZ Ś∆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZ Ś∆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZ Ś∆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

CZ Ś∆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 7

CZ Ś∆ VI

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.


CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1. A. Użyte w taryfie pojęcia:

 ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504),
 rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozli-czeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
 rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowni-czych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarza-niem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
tj. Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 18, zwane dalej PPC "PEC",
 odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,
&Pruszczańskie Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 16
83 - 000 Pruszcz Gdański

Taryfa dla ciepła
Nieniejsza taryfa stanowi
załącznik do decyzji
Prezesa URE
z dnia 6 października 2003r.
Nr OGD-820/513-B/11/2003/IV/AP

Październik 2003 r

SPIS TREŚCI

CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZ Ś∆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZ Ś∆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZ Ś∆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

CZ Ś∆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 7

CZ Ś∆ VI

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.


CZ Ś∆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1. A. Użyte w taryfie pojęcia:

 ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504),
 rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozli-czeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
 rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowni-czych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarza-niem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
tj. Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 18, zwane dalej PPC "PEC",
 odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,
&